به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز با میانگین ۱۲۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

شاخص کیفی هوا در نخستین ساعات امروز با میانگین ۹۹ در وضعیت سالم قرار گرفت.

بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۱۲۱، خیابان استانداری روی عدد ۱۰۵، بزرگراه خرازی روی عدد ۱۰۸، خیابان پروین روی عدد ۱۱۹ و خیابان رودکی روی عدد ۹۱ گزارش می‌شود.

همچنین کیفیت هوا در شهر مبارکه با میانگین ۵۷، نجف آباد با میانگین ۷۶، خمینی شهر با میانگین ۹۶ و شاهین شهر با میانگین ۹۰ در وضعیت سالم و در کاشان با میانگین ۱۲۰ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است؛ وضعیت کیفی هوا در سایر ایستگاه‌های پایش شهرستان‌ها در دسترس نیست.

بنا بر گفته کارشناس  پیش بینی هوای استان اصفهان وزش باد از شمال شرق کشور و خیزش گرد و خاک از جنوب سمنان و تقویت آن در شهرستان‌های کویری اصفهان در دو روز اخیر سبب کاهش کیفیت هوا در مناطق شمالی و مرکزی این استان شده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: