به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ عباس رضایی امروز در دیدار با هیات مدیره خیریه انتقال خون افزود: دید و نگرش توسعه در ابعاد مختلف بویژه در سازمان انتقال خون قابل قدردانی است.

وی ادامه داد: سازمان انتقال خون اصفهان باید اقدامات لازم برای توسعه را انجام داده و امکانات موردنیاز را به وجود آورد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه این استان در تمامی حوزه‌ها پیشتاز بوده است، تصریح کرد: ۱۰ درصد شهدا و ۱۲ درصد جانبازان کشور به این استان اختصاص دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: