به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه یازده شهرداری اصفهان با اشاره به وصیت فرهنگی یکی از شهدای سلامت اظهار داشت: دکتر مظاهر شمس از ساکنان منطقه یازده اصفهان بود که به عنوان مدافع سلامت در راه خدمت رسانی به مبتلایان کرونا جان خود را از دست داد و طبق وصیت این خیر فرهنگی، 170 جلدکتاب به کتابخانه درخشان رهنان اهدا شد.

سیدهاشم موسوی افزود: دکتر شمس در وصیت نامه خود نسبت به تهیه مجموعه ای کامل از کتاب های آموزشی و درسی کتابخانه «درخشان» منطقه رهنان تاکید داشت لذا بر همین اساس از سوی خانواده این شهید مدافع سلامت هزینه مراسم هفتم به خرید 170 جلد کتاب نفیس و آموزشی اختصاص یافت.

وی ادامه داد: مرحوم شمس به مدت پنج سال در کتابخانه "درخشان" عضویت داشت و این وصیت شهید مدافع سلامت می تواند گامی فرهنگی در توسعه فرهنگ مطالعه باشد.

موسوی با بیان اینکه دکتر مظاهر از جوانان فعال و فرهنگی اصفهان بود، گفت: او پس از گذراندن دوره پزشکی در دانشگاه کاشان به صفوف مدافعان سلامت پیوست و چندین ماه در بیمارستان های کاشان به مداوای مبتلایان به کرونا پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: خانواده این شهید مدافع سلامت علاوه بر تکمیل مجموعه کتابخانه "درخشان" با 170 جلد کتاب نفیس، دوقطعه فرش به نمازخانه کتابخانه نیز اهدا کردند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: