به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ سید محسن سادات تبار بازیکن تیم ووهان دی لونگ  با عقد قراردادی تا پایان فصل به تیم فوتسال بازارهای روز کوثر پیوست .

سیدمحسن سادات تبار که سابقه حضور در تیم های  راه ساری گوانژو لیکسون، مانژولی، تای ژو، ووهان دی لونگ را دارد ، تا پایان فصل ۱۴۰۰ در تیم بازارهای روز کوثر حضور خواهد داشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: