به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز _دوشنبه ۴ اسفندماه_ با میانگین ۶۴ در وضعیت (زرد) سالم ثبت شد.

کیفیت هوای این کلانشهر بر پایه داده‌های سامانه پایش برخط سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین ساعات صبح امروز با شاخص ۱۳۷ وضعیت (نارنجی) ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

وضعیت کیفی هوا صبح امروز در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد با شاخص ۱۵۵، خیابان پروین با شاخص ۱۸۰، بزرگراه خرازی با شاخص ۱۵۲ و کردآباد با شاخص ۱۶۶ در وضعیت (قرمز) ناسالم برای عموم و در خیابان استانداری با شاخص ۱۰۶، میدان فیض با شاخص ۱۰۷ و خیابان کاوه با شاخص ۱۰۵ (نارنجی) ناسالم برای گروه‌های حساس است.

همچنین کیفیت هوا در میدان انقلاب با شاخص ۷۶، خیابان میرزا طاهر با شاخص ۵۹ و خیابان ورزشگاه میثاق با شاخص ۸۰ در وضعیت (زرد) سالم است.

امروز کیفیت هوا در شهرهای مجاور کلانشهر اصفهان از جمله شاهین‌شهر با میانگین ۵۶ سالم سجزی با میانگین ۱۲۰ ناسالم برای گروه‌های حساس است؛ همچنین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفی هوا در شهرهای خمینی شهر، مبارکه، نجف آباد، کاشان و منطقه دولت آباد در دسترس نیست.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: