به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز پنجشنبه - ۸ اسفندماه - با میانگین ۷۵ در وضعیت (زرد) سالم ثبت شد.

کیفیت هوای این کلان‌شهر بر پایه داده‌های سامانه پایش برخط سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین ساعات صبح امروز با شاخص ۷۷ وضعیت (زرد) سالم را نشان می‌دهد.

وضعیت کیفی هوا صبح امروز در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد با شاخص ۵۶، بزرگراه خرازی با شاخص ۷۶، خیابان رودکی با شاخص ۵۲، خیابان فرشادی با شاخص ۵۱، میدان فیض با شاخص ۵۶، خیابان کاوه با شاخص ۶۳، کردآباد و خیابان میرزا طاهر با شاخص ۵۳ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۵۲ (زرد) سالم است.

شاخص کیفی هوا در ایستگاه میدان انقلاب با میانگین ۴۹ و خیابان رهنان با شاخص ۳۷ وضعیت (سبز) پاک و در خیابان پروین با میانگین ۱۲۲ ناسالم برای گروه‌های را نشان می‌دهد.

کیفیت هوا در شهرهای مجاور کلان‌شهر اصفهان از جمله شاهین‌شهر با میانگین ۵۲ و مبارکه با میانگین ۵۵ (زرد) سالم است؛ همچنین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفی هوا در شهرهای خمینی شهر، مبارکه، نجف آباد، کاشان و منطقه دولت آباد در دسترس نیست.

شاخص کیفی هوای شهر سجزی امروز با میانگین ۵۰۰ وضعیت خطرناک را نشان می‌داد که به گفته کارشناس اداره کل محیط زیست استان اصفهان علت این افزایش قطعی و نوسان برق در این ایستگاه سنجش هوا بوده است و از نظر کیفیت هوا در این منطقه مشکلی نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: