به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ غلامرضا صالحی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پرونده کشف ۷۵۸ تخته پتو قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال از دو دستگاه سواری پژو به شعبه هفتم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی اصفهان ارجاع شد.

اوافزود: پس از بررسی پرونده در این شعبه قاچاق بودن کالا مشخص شدو علاوه بر صدور حکم ضبط کالا‌های کشف شده به نفع دولت، دو متهم پرونده به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزبه پرداخت بیش از ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی در زمینه حمل کالای قاچاق و ارزش خودرو‌هایی که برای حمل کالای قاچاق استفاده شده بود، در حق صندوق دولت محکوم شدند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: