به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان،حجت الله غلامی با اشاره به جلسه دیشب حوزه آبریز زاینده رود گفت: در این جلسه تصمیم گیری شد تا دریچه‌های خروجی سد زاینده رود برای کشاورزان غرب و شرق استان از بیستم تا بیست و پنجم آبان افزایش یابد.

مسعود میرمحمدصادقی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان هم دیروزدر حاشیه گردهمایی شهرداران استان با بیان اینکه ذخیره سد زاینده رود به ۴۳۴ میلیون مترمکعب رسیده گفت: در حال حاضر ورودی آب سد حدود ۱۳ مترمکعب و خروجی آن حدود ۲۴ مترمکعب در ثانیه است.