به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال 1399 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، نشان می‌دهد در تیرماه سال 1399 ،تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 14/0 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 193/3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 209/1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 56/6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در در تیرماه سال 1399 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 27/6 و 31درصد رشد نشان می دهد.

بر اساس این گزارش از مجموع 14047 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 38/6 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با تیر ماه سال قبل حدود 6 / 1 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد های با قدمت 6 تا 10 ، 16 تا 20 و بیشر از 20 سال ساخت افزوده شده است.

1

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تیر ماه سال 1399 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14/9 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

براساس گزاش بانک مرکزی در تیر ماه سال 1399 ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 209/1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل  10/4و 56/6 درصد افزایش نشان می دهد.

03

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله همجنینشده معادل 453 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 96/3 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1398 به ترتیب 51/8 و 58/2 درصد افزایش نشان می دهند.

04

​همچنین تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در چهارماهه نخست سال 1399 به حدود 37/4 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 42 درصد افزایش نشان می دهد. در این مدتمتوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 180/3 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل42/6 درصد افزایش نشان می دهد.

05

بر اساس این گزارش بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در تیر ماه سال 1399 نشان دهنده رشد به ترتیب معادل 27/6 و 31 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد.

06

 

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: