به گزارش برنا، بعد از بخش خدمات، بخش صنعت و معدن با سهم 30.5 درصدی از تسهیلات پرداختی، بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.

بر این اساس، بخش بازرگانی نیز با سهم 20.3 درصدی، در رتبه سوم دریافت تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری قرار دارد. طبق این آمار، بخش کشاورزی در مجموع 49.8 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که در کنار بخش مسکن و ساختمان، کمترین میزان تسهیلات دریافتی را در آمار برای خود به ثبت رسانده است.

بخش خدمات که بیشترین رقم تسهیلات را دریافت کرده، عدد 244 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده و در رتبه بعدی بخش صنعت و معدن 212 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است.

کل تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری در 6 ماهه اول امسال 696 هزار میلیارد تومان بوده که در مدت مشابه سال قبل، عدد 382 هزار میلیارد تومان بود.

تسهیلات بانکی

خبرنگار: سپیده اشرفی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: