به گزارش برنا، شرکت‌های بزرگ و نمونه های مشابه آنها که نقش راهنما و پیش برنده اهداف سایر خوشه ها را در سر دارند، درطی فرایند حمایت های مالی و ایجاد ارتباط درست با شرکت های نوپا زمینه سرمایه گذاران در این شرکت ها  را فراهم می کنند که روند فعالیت آنها بر اساس استاندادرهای تعریف شده باشد

.از سوی دیگر، وجود شرکت‌های خوشه ای با احتساب شرایط کوچک بودن استارت‌آپ‌ها این امکان را فراهم خواهد آورد که به مشتریان خود نزدیک‌تر باشد و مشکلات آنها را بهتر بشناسد. در حالیکه شرکت‌های بزرگ از چنین فرصتی بی بهره بوده و در نتیجه ایده دقیقی از مشکلات ندارند.

در ساماندهی های نوین صنعتی- تجاری، روابط عرضی و سلسله مراتبی، جای خود را به ظهور روابط و پدیده های مبتنی بر توانمندی های تکنولوژیکی و بالقوه علمی داده اند. خوشه های صنعتی، بنگاه‌های صنعتی، پیمان‌های استراتژیک، ائتلاف ها، روابط و ترتیبات در حوزه پیمانکارهای صنعتی در بخش تولید و عرضه مواد و کالاهای واسطه ای و ... از نمونه های آن هستند.

 صنایع کوچک که امروزه آورده های اقتصادی و سوددهی بالایی را نصیب صاحبان آنها می کند، چنانچه در میزان بهره گیری دانش روز فناوری‌ها آمیخته با ذکاوت به افزایش راندمان بیاندیشد، بدون شک در صورت استفاده از دو متغیر تبلیغات و بازاریابی، با توجه به افزایش کیفیت و درعین کوچک بودن، توسعه بزرگ اقتصادی و اجتماعی را هم برای خود و هم برای جامعه تحت فعالیت خود، در بر خواهد داشت. استارت‌آپ‌ها از نمونه های بارز این صنایع هستند که با بهره گیری از فناوری و با اتکا به دانش، می توانند رشد چشمگیری داشته باشند و مسیر توسعه هر کشور را فراهم خواهند آورد.

در این میان تجمیع و همکاری چند جانبه این شرکت‌های نوپا، می تواند در رشد و پیشرفت آنها و هماهنگی سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی مرتبط نیز موثر باشد. شرکت‌های خوشه‌ای نمونه بارز آنها محسوب می گردند وشرکت‌های خوشه‌ای شبکه‌ای از شرکت‌هایی هستند که در حوزه‌ ای خاص فعالیت می‌کنند و با همکاری با یکدیگر می‌توانند فعالیت‌های نوآورانه‌ خود را گسترش دهند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: