به گزارش برنا، طی 10 ماه نخست سال 2020، کل تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا معادل 3 میلیارد و 600 میلیون یورو بوده که نسبت به مدت مشابه سال 2019 صادرات و واردات ایران به ترتیب با رشد 7 درصدی و افت 16 درصدی همراه بوده است. طی این 10 ماه، تراز تجاری کشور به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 20 درصدی داشته است.

روند صادرات ایران به اتحادیه اروپا

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، صادرات ایران به اتحادیه اروپا، طی 10 ماه سال 2020 در دو ماه نخست و ماه چولای، صادرات ایران به اروپا نسبت به ماه مشابه سال 2019 با رشد همراه بوده، اما پس از آن، تا ماه اکتبر، در سطحی کمتر از سال 2019 قرار گرفته است. به صورتی که در ماه اکتبر، صادرات ایران به حدود 50.5 میلیون یورو رسید که نسبت به مدت مشابه سال 2019 افت 29 درصدی داشته است.

کمترین ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در 10 ماهه 2020، مربوط به آوریل و بیشترین آن مربوط به جولای است. بیشترین کاهش ماهانه ارزش صادرات ایران به این منطقه نیز در آوریل با حدود 65 درصد کاهش رخ داده است.

روند صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا

روند صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا طی 10 ماهه سال 2020 و 2019 تقریباً همانند روند کل صادرات کالایی است. طی 10 ماهه 2020، صادرات غیرنفتی ایران در مقایسه با مدت مشابه سال 2019 حدود 25 درصد افت داشته است و به 48.1 میلیون یورو رسید. بیشترین ارزش صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا مربوط به ژانویه 2020( 76.1 میلیون یورو) و کمترین سطح مربوط به آوریل این سال (19.8 میلیون یورو) بوده است.

روند واردات ایران از اتحادیه اروپا

طی 10 ماه نخست سال 2020، ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا، 291.6 میلیون یورو بوده که با افت بیش از 18 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه شده است. طی این مدت، به غیر از ماه ژانویه، در سایر ماه‌ها، ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا در سال 2020، نسبت به 2019 در سطح کمتری است.

روند واردات ایران از اتحادیه اروپا طی10 ماه نخست سال 2020 علیرغم نوسانات نسبتاً جزئی، تقریباً ثابت بوده است. بیشترین کاهش ماهانه ارزش واردات ایران از این منطقه در اگوست 2020 رخ داده است.

بزرگترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا

طی 10 ماهه نخست 2020، در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایران بیشترین ارزش تجارت را با آلمان داشته است؛ بطوریکه 40.4 درصد واردات با ارزش 223.1 میلیون یورو و 36.9 درصد صادرات با ارزش 1226.9 میلیون یورو، ایران با اتحادیه اروپا طی این مدت مربوط به کشور «آلمان» بوده است. ایتالیا، هلند، اسپانیا و فرانسه نیز سایر شرکای عمده تجاری ایران در اتحادیه اروپا هستند.

گروه‌های کالای تجاری ایران و اتحادیه اروپا

طی 10 ماه نخست سال 2020، بیشترین صادرات ایران با اتحادیه اروپا مربوط به گروه کالایی «مواد و محصولات غذایی و حیوانات زنده » بوده که 40 درصد صادرات ایران را به اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد و دررتبه‌های بعدی گروه کالایی « سوخت های معدنی و روان کننده‌ها» و « کالاهای صنعتی» قرار دارد.

طی مدت مورد بررسی، گروه کالایی « ماشین آلات و تجهیزات حمل ونقل» و «مواد شیمیای» به ترتیب با 33 درصد و27 درصد، بیشترین سهم از واردات ایران از اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: