به گزارش برنا به نقل از وزارت نیرو (پاون)، معاونت آب و آبفای وزارت نیرو در گزارشی آخرین وضعیت سد‌های مهم در بخش شرب و کشاورزی را تا ۲۹ آذرماه سال‌جاری منتشر کرده که نشان‌دهنده ۵۲ درصد پرشدگی مخازن کل سدهاست.

بر اساس این آمار، آب موجود در مخزن مجموع ۱۳ سد حوضه دریاچه ارومیه ۵۸۷ میلیارد مترمکعب است که نشان دهنده ۳۵ درصد پرشدگی مخازن بوده و نسبت به سال گذشته نیز دارای ۱۹ درصد کاهش است.

همچنین سد زاینده‌رود در استان اصفهان نیز با ۱۷۸ میلیارد مترمکعب آب موجود در مخزن که میزان ۱۴ درصد پرشدگی را نشان می‌دهد، دارای ۴۳ درصد کاهش آب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

این گزارش حاکی است، در استان خراسان‌رضوی سد دوستی با ۶۲۵ میلیارد مترمکعب آب موجود در مخزن، نشان از پرشدگی ۵۱ درصدی بوده که نسبت به سال گذشته ۱۴ دردصد افزایش دارد.

سد شیرین‌دره در استان خراسان‌شمالی بر اساس آخرین هیدروگرافی دارای ۵۳ میلیارد مترمکعب آب موجود در مخزن است که خبر از پر شدگی ۸۶ درصدی و افزایش ۱۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را می‌دهد.

بر اساس این آمار، در سد‌های حوزه قمرود، سد گلپایگان با ۵ میلیارد مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر پرشدگی ۱۵ درصدی و کاهش ۶۷ درصدی نسبت به سال گذشته، سد پانزده خرداد با ۹۹ میلیارد مترمکعب آب دارای افزایش ۴ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و سد کوچری نیز با ۱۴۶ میلیارد مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر ۷۱ درصد پرشدگی مخزن بوده و افزایش ۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

این گزارش می‌افزاید، آب موجود در مخازن مجموع ۱۰ سد استان خوزستان شامل ۱۴ هزار و ۲۹۱ میلیارد مترمکعب است که پرشدگی ۵۸ درصدی را نشان داده و از افزایش یک درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر می‌دهد.

بر اساس این گزارش، سد کوثر در استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۷۱ میلیارد مترمکعب موجودی مخزن از افزایش ۴ درصدی آب در مخزن این سد نسبت به ۲۹ آذرماه سال گذشته خبر می‌دهد که نشانگر ۸۶ درصد پرشدگی این مخزن در سال‌جاری است.

این گزارش حاکی است، بر اساس آمار دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، مجموع ظرفیت مخازن سد‌ها ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب بوده که نشان‌دهنده ۵۲ درصد پرشدگی مخازن است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: