به گزارش برنا بنه نقل ار  بازار سرمایه، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت با سرمایه ۶ هزار میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳ هزار و ۶۶ میلیارد و ۲۱۹ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۸ هزار و ۶۶ میلیارد و ۲۱۹ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با کاهش یک هزار و ۱۱ میلیارد و ۷۷۲ میلیون ریال به ۲ هزار و ۵۴ میلیارد و ۴۴۷ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت نیز با افزایش ۴۸۷ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال معادل ۸ هزار و ۹۷۷ میلیارد و ۵۷۸ میلیون محاسبه شد.

"وصنعت" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و ۲۱۹ میلیارد و ۹۹۴ میلیون ریال به مبلغ یک هزار و ۶۰۱ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۳۸۱ میلیارد و ۷۱۴ میلیون ریال سود کسب کرد .

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت در آذر ماه سهام هیچ شرکت بورسی را خریداری نکرد.​

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: