به گزارش برنا، مرکز آمار در آخرین گزارش خود شاخص‌های رصد جهش تولید را طبق اطلاعات ثبتی دستگاه‌های اجرایی منتشر کرد. این گزارش در فصول مختلف بازار کار، بازار مالی، تجارت خارجی، شاخص‌های قیمت ساختمان و مسکن، هزینه و درآمد خانوار، توسعه کسب و کار و موارد دیگر است.

متوسط درآمد سالیانه خانوار شهری و روستایی در سال گذشته برابر ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۷۰۰ تومان است که نسبت به سال ۱۳۹۶، ۳۲.۱۹ رشد داشته است. متوسط درآمد خانوار شهری در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب برابر ۳۶ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان و ۴۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بود.

متوسط درآمد خانوار روستایی در سه سال گذشته تقریبا نصف درآمد خانوار شهری است. درآمد خانوار روستایی سال گذشته ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان، سال ۹۷، ۲۳ میلیون و ۳۱۴ هزار تومان و سال ۹۶ نیز برابر ۲۰ میلیون و ۱۸۴ هزار تومان بود.

در سال‌های گذشته عوامل مختلفی در رشد هزینه‌های خانوارها موثر بود. بین سال‌های ۹۸ تا ۹۶ هزینه خانوار شهری از ۳۲ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان به ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسید.

متوسط هزینه  خانوار روستایی نیز در این دوره زمانی رشد داشته است، به این صورت که از مبلغ ۱۷ میلیون و ۶۳۷ هزار تومان (سال ۱۳۹۶) به مبلغ ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسید.

اقلام مختلفی همچون مسکن، بهداشت، حمل ونقل، خوراکی، پوشاک و تفریحات در سبد هزینه خانوار وجود دارد. خانوارهای کشور سال گذشته بیشترین هزینه را در بخش مسکن، سوخت و روشنایی داشته‌اند به این صورت که ۳۴ هزینه مربوط به این بخش است. طبق جداول آماری خانواده‌ها ۱۷ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان در این بخش هزینه کردند.  

طبق گزارش مرکز آمار ۲۴ درصد هزینه خانوار به بخش خوراکی‌ها و مواد دخانی، ۱۲ درصد مربوط به حمل و نقل و ارتباطات، ۱۱ درصد بخش بهداشت و درمان، ۹ درصد هزینه لوازم و اساس خانوار، چهار درصد اسباب منزل، سه درصد پوشاک و سه درصد مربوط به تفریحات و سرگرمی است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: