ضرورت توسعه پایدار کشور از نظر زنده یاد آیت الله هاشمی رفسنجانی از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار بود چنانکه در زمان حضور در مجلس شورای اسلامی بطور جدی درصدد تصویب قوانین پویا جهت نیل به این مهم بودند و در کسوت ریاست جمهور نیز مجدانه کنترل مناسب جمعیت یا ثابت نگه داشتن آن را با ایجاد انگیره های لازم در دستور کار داشتند. به کارگیری روشهای ملی به منظور ایجاد تامین فراگیر جامعه،  اجرای برنامه های ملی که موجب ارزش افزوده منابع خام کشور شود هم از جمله برنامه های ایشان بود. ارائه برنامه و اقدامات مطلوب در جهت تمرکز زدایی، اجرای موثر طرح های ابخیزداری، آبخوانداری، جنگلداری و ایجاد تعادل میان دام و مراتع و موراد دیگر در جهت جلوگیری از حرکت آب و خاک و به هدر رفتن ها و ایجاد الگوی مناسب برای مصرف آب کشور،ایجاد و گسترش دستگاههای بارورسازی ابرها در سطح کشور برای افزایش منابع ابی، مقابله با خشکسالی ها ، استفاده مطلوب از منابع انسانی هر دو جریان مکمل کشور و نیروی انسانی اعم از مشمولین وظیفه، داوطلبان بسیجی ، دانش آموزان ودانشجویان و دیگر اقشار جامعه در جهت کمک به اجرای طرحهای مختلف از قبیل جنگل کاری، آبخیزداری، کویرزدایی و ... با ارایه و اجرای برنامه های مناسب در جهت جایگزینی تدریجی انرژی ها و منابع تجدید شونده و دیگر منابع انرژی بجای منابع فسیلی با تهیه برنامه های مناسب با انگیزه های لازم با توجه به قابلیتها و شرایط اقلیمی هر ناحیه برای کشت منطقه ای محصولات کشاورزی با هئف جلوگیری از صدمات ناشی از تولید زیاد یا کم  یک یا چند محصول و ایجاد الگوی لازم برای محصولات کشاورزی هماهنگ با مصرف داخل و صدور مازاد بر مصرف آنها به خارج کشور،  بازنگه داشتن دروازه های اقتصادی ایران برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، بوجود آوردن مکانیزم مناسب برای فناورزی وانتقال آن ، اتخاد تدابیر شایسته برای جلوگیری ازخروج افراد متخصص و ایجاد انگیزه های لازم برای ماندن افراد در کشور و بوجود آوردن شرکتهای تولیدی مشترک داخلی و خارجی در کشور بجای نمایندگی فروش خارجی در مواردی که فروش از حد مشخص بیشتر باشد، تلاتش در جهت امنیت سرمایه گذاران وکارآفرینان و ارایه خدمات لازم به آنها برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال و تضمین خرید و بیمه دام و محصولات کشاورزی مانند گندم، برنج، دانه های روغنی،  خرما ، پسته ، پیاز، کشمش،  سیب زمینی و ... با تعیین قیمت مناسب در مقایسه با انواع واراداتی آن به لحاظ هزینه های تولید و احتساب سود عادلانه با توجه به مشترکات فرهنگی و جغذرافیایی بین ایران و کشورهای پیرامون، محفوظ داشتن بهره برداری از منابع مشترک مانند آب، نفت ، گاز و ذخایر دریایی بین کشورهای همجوار  و بسیاری از طرح های کاربردی و سودآور را دراولویت قرار داده بودند. ایجاد مکانیزم لازم برای کلان نگری بلند مدت، آمایش سرزمینی و جلوگیری از بخشی نگری کوتاه مدت در وزارتخانه ها و سازمانها، به وجود آوردن کمیته های علمی وتخصصی در حوزه ریاست جمهوری را مجدانه و شبانه روزی مورد پیگیری قرار داده بودند.  برای جمع کردن بساط فقر و محرومیت و بیکاری در سراسر کشور و رفع کامل آن،  با عزم ملی و حرکتی فراگیر تلاش بی شائبه و فروانی داشتند و در دروه مدیریت ایشان زندگی برای مردم سخت نبود . ایت الله هاشمی  هیچگاه شرایط سختی را به هموطنان تحمیل نکرده بودند. دولتمردان امروز و فردا باید با تاسی از آن سفر کرده اجازه دهند همه مردم در انتخاب کابینه سهم داشته باشند و با شرایطی که اکنون اقتصاد جامعه ایران با آن درگیر است ، باید همه اندیشه ها رابه میدان بیاورند و به همه تجارب فراخوا و فرصت دهند. امروز وزارتخانه های این دیار علی رغم ظاهرشان ، بر مردم سالاری استوار نیستند و فرایند مشارکت موثر کارشناسی در تصمیم سازی، در آنها مختل است.  بیایید برای اعتدال اسلام و ایران ، برای یکبار هم که شده با پرهیز از اختلافات خاص فرایند مشارکت عمومی در تصمیم سازی را تجربه کنیم. دست دستگاههای سیاست خارجه کشور برای اتخاذ دیپلماسی فعال و سیاسی فعال دوجانبه، چند جانبه، بین المللی و ارتباط مستمر و نزدیک با کشورهای جهان و منطقه باز باشد تا ضمن تبیین مواضع مستقل، صلح طلبانه و بر حق نظام جمهوری اسلامی ایران و احیا و استمرار برجام به منظور نیل به منافع ملک و مملکت بکوشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: