برنا نوشت؛ «مریم جلیلی‌مقدم» افزود: به‌منظور اعمال مقررات و ضوابط قرنطینه‌ای بر محموله‌های گیاهی صادراتی و کاهش حجم کار در مسیرهای زرد و سبز گمرکات خروجی کشور، پلمپ قرنطینه‌ای در استان‌ها راه‌اندازی شده است.

وی اظهار داشت: با راه اندازی پلمپ قرنطینه ای، محموله های گیاهی در همان استان های تولیدکننده توسط کارشناسان قرنطینه ای سازمان حفظ نباتات بررسی می‌شوند و اگر محموله ها عاری از بیماری و آفات بودند، همان‌جا پلمب قرنطینه ای و برای آنها گواهی بهداشت گیاهی صادر و سپس به مرز خروجی ارسال می‌شوند.

مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور تصریح‌کرد: در صورت سالم بودن پلمپ محموله‌ها، در مرزهای خروجی دیگر نیازی به نمونه برداری و بررسی محموله های گیاهی نیست.

جلیلی‌مقدم گفت: با ایجاد پلمب های قرنطینه ای در استان ها، محصولات کشاورزی به‌ویژه محصولات فاسدشدنی در گمرکات کشور معطل نمی‌شوند و از ترافیک کار قرنطینه ای در مرزهای خروجی کاسته می شود.

وی اضافه‌کرد: مزیت دیگر بررسی محموله های گیاهی صادراتی و پلمپ قرنطینه ای آنها در همان استان های تولید کننده این است که اعمال ضوابط قرنطینه ای با دقت بالاتری انجام می شود، زیرا کارشناسان قرنطینه ای هر استان اشراف بیشتری بر آفات و بیماری های گیاهی آن منطقه دارند

طبق آمارها عملیات ردیابی آفت‌های قرنطینه خارجی در ۹ ماهه امسال در سطحی افزون بر ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور با نظارت دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان و با تعیین برش‌های استانی مربوطه انجام شد.

در مدت مذکور روی بیش از  ۱۸ میلیون محموله پیاز گیاهان زینتی وارداتی و بیش از یک‌هزار تن محموله غدد بذری سیب زمینی وارداتی  ضوابط قرنطینه‌ای اعمال شد.

در ۹ ماهه سال ۹۹ مجوز  ۴۹ کلینیک گیاه‌پزشکی با هدف استفاده از توانمندی بخش خصوصی در انجام امورات قرنطینه گیاهی صادر و تمدید شد.

 
 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: