به گزارش برنا به نقل از شاتا، در ۹ ماهه امسال حدود ۲۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تن فولاد خام تولید شد که این رقم در ۹ ماهه سال گذشته،حدود ۱۹ میلیون و ۹۸۶ هزار تن بوده است و افزایش 8.3 درصدی را داشته است.

در حوزه محصولات فولادی از بیش از ۱۷ میلیون و ۵۳۰ هزار تن در ۹ ماهه ۱۳۹۸ به تولید حدود ۱۹ میلیون و ۱۹۹ هزار تن رسیدیم و افزایش ۹.۵ درصدی را شاهد بودیم.

حوزه تولید کاتد نیز با افزایش ۱۱.۲ درصدی مواجه بود. بر این اساس در ۹ ماهه ۱۳۹۹ تولید کاتد مس به حدود ۲۱۴ هزار تن رسید که این رقم در مدت مشابه پارسال حدود ۱۹۲ هزار تن بوده است.

در زمینه تولید شمش آلومینیوم خالص از بیش از ۲۰۳ هزار تن در ۹ ماهه سال گذشته به حدود ۳۰۸ هزار تن در ۹ ماهه امسال رسیدیم که بیش از ۵۱ درصد افزایش داشته است.

در حوزه تولید آلومینا نیز از حدود ۱۷۲ هزار تن در ۹ ماهه پارسال به حدود ۱۷۵ هزار تن در ۹ ماه امسال رسیدیم که با افزایش 1.8 درصدی مواجه بودیم.

تولید سیمان نیز ۱۴.۸ درصد افزایش داشت.

بر این اساس در ۹ ماهه ۱۳۹۸ به میزان ۴۶ میلیون و ۶۹۱ هزار تن سیمان تولید شد که این رقم در ۹ ماهه امسال به ۵۳ میلیون و ۶۰۶ هزار تن رسید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: