به گزارش برناازایلام; نورالله دلخواه اظهار داشت: این میزان جابجایی کالا توسط ۱۳۲ هزار و ۷۲۵ سرویس (بارنامه) ناوگان حمل و نقل در سطح استان جابجا شده است.

اوافزود: سیمان، گندم، مصالح ساختمانی، انواع گاز مایع، کلینگر، ماسه و پلی اتیلن بیشترین میزان کالا‌هایی بوده که در این مدت توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان جابجا شده است.

او با بیان اینکه در قالب کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ نظارت ویژه‌ای نیز بر فعالیت شرکت‌های حمل و نقل و رانندگان انجام می‌شود، تصریح کرد: مردم، کاربران جاده‌ای و صاحبان کالا هم می‌توانند هرگونه شکایت و انتقاد از ناوگان حمل و نقل کالا را از طریق سامانه ۱۴۱ جهت رسیدگی به این اداره کل اطلاع دهند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: