به گزارش برنا ایلام, عباس شمس اللهی افزود: در سال 98 نزدیک 640 میلیون مترمکعب گاز در سطح استان اعم از مناطق شهری، روستایی، صنعتی گاز مصرف گردیده که در سال گذشته 135 میلیون مترمکعب بیشتر مصرف شده است.

وی اظهار داشت: فعالیت مستمر شرکت پتروشیمی ایلام، گازرسانی جدید به مناطق مختلف شهری و روستایی و غیره باعث افزایش مصرف گاز در این استان شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام به آمار تفکیک مصرف گاز در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: از این مقدار گاز مصرفی، مصارف خانگی با 39 درصد، صنعتی با 50 درصد، CNG باشش و نیم درصد، تجاری با دو درصد و سایر مصارف عمومی از جمله اداری، مذهبی و آموزشی با 2.5 درصد، کل میزان مصرف گاز در استان را شامل شده است.

شمس اللهی خاطرنشان کرد: رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکان اعم از خانگی، تجاری ، صنعتی، اداری و غیره ضروری به نظر می رسد که انتظار میرود در سال جاری و خصوصا در فصل سرد سال ، آحاد مختلف مردم این موضوع را دستور کار خود قرار دهند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: