رئیس پلیس راه ایلام در گفتگو با برنا اظهار کرد:امروز صبح در پی وقوع یک فقره تصادف واقع در محور تنگه قیر  بین یکدستگاه کامیون و سواری پژو منجر فوت وزخمی شدن دونفر گردید

همتی زاده گفت؛فرد مصدوم جهت انجام مدوام ودرمان توسط اورژانس به مراکز درمانی سرابله انتقال داده شد.

 سرهنگ همتی زاده افزود:طبق نظریه کارشناسان تصادفات انحراف به چپ سواری پژو علت تصادف بوده است.

او در پایان گفت:با توجه به روزهای پایانی سال و افزایش حجم سفرها رانندگان محترم از هرگونه عجله و شتاب بی مورد در طول محورها پرهیز نمایند.