محبوب رستم زاد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد : نتایج آزمایش ها پس از بررسی اطلاع رسانی می شود و بیماران مشڪوڪ تا زمان اعلام نتایج تحت مراقبت هستند.

او: پیش از این ۱۴ مورد مشڪوڪ در ایلام شناسایی شد ڪه نتیجه تمام آزمایش ها منفی و بیماران از بیمارستان مرخص شدند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: