به گزارش خبرگزاری برنا ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در نامه‌ای به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها،  دستور تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را برای پرداخت کارانه کادر درمان و پرستاران، صادر کرد. 

در اجرای ردیف ۲۵جدول ذیل بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و بند ۶ ماده ۳ آیین‌نامه  اجرایی تبصره مذکور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در نامه‌ای به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها،  دستور تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان، به منظور  پرداخت کارانه کادر درمان و پرستاران، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را صادر کرد.

IMG-20200801-WA0019

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: