به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ بخشدار قلعه نوافزود:با توجه به شیوع موج دوم ویروس کرونا و افزایش شدت همه گیری آن اقدام به تولید ماسک غیر بهداشتی درپاکدشت وانتقال به این انبار به هموطنان می کردند که در هنگام حضور،بازرسان بابسته بندی ها بالیبل استریل در شرایط غیر استریل مواجه می شوند.

وی تصریح کرد : روزانه ۳۰هزار ماسک در محیطی نامناسب تولیدشده است که در پی این شناسایی، موجودی کارگاه  ۸۰هزارماسک بوده است.

بخشدار قلعه نو افزود:این کارگاه به دستور مقام قضایی و توسط بازرسین اتاق اصناف قلعه نو پلمب گردید.

بخشدار قلعه نو از شهروندان خواست تا با تهیه ماسک از مراکز معتبر از جمله داروخانه ها در حفظ و کاهش شیوع این بیماری اقدام کنند.

طرح مبارزه با کم‌فروشی صنوف آغازشد

علیرضا صادقی بخشدارازآغاز طرح مبارزه با کم فروشی ونظارت برصنوف قلعه نو با اقدام  اتاق اصناف خبر داد.

بخشدار قلعه نوافزود:برای پیشگیری از هرگونه سوء استفاده برخی فرصت طلبان و افراد سودجو، رصد کم فروشی و گرانفروشی، رعایت دستورالعمل های بهداشتی، با دقت توسط بازرسان اتاق اصناف بخش قلعه نومورد بررسی قرار می گیرد.

سبزعلی مسئول اتاق اصناف بخش قلعه نو از جریمه ۲واحدصنفی نانوایی به دلیل کم فروشی خبرداد و افزود:کنترل وزن و قیمت فروش نان عرضه شده، بررسی وسنجش کنترل و ممانعت از استفاده نانوایی ها از افزودنی های غیرمجاز از جمله مواردی است که با دقت توسط بازرسان در نانوایی ها مورد رصد و بررسی قرار می گیرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: