به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ سید مهدی ساداتی اظهار داشت: در راستای اجرای محدودیت های هوشمند ۱۸۳ صنف متخلف که مصوبات ستاد مدیریت کرونا را اجرا نکرده بودند پلمپ شدند.

فرماندار شمیرانات  با تاکید بر رعایت مصوبات و دستورالعمل های بهداشتی تا شکست کرونا اذعان کرد: شکست کرونا با مشارکت همه مردم امکان پذیر است و اصناف نیز مستثنی نیستند.

ساداتی خاطر نشان کرد: تخلف تعداد ناچیزی از اصناف ، همکاری جمع کثیر آنان در اجرای مصوبات را از ذهن ها دور نمی کند که یکی از عوامل موثر در کنترل شیوع همین همکاری و تعامل خوب ۱۰۰۰۰ صنف متعهد در شمیرانات بوده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: