به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ حسن چیوایی در جلسه رسمی شورای اسلامی شهرقدس که با حضور شهردار برگزار شد، گفت: اصلاح و متمم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ شهرداری قدس در جلسه امروز  مورد بررسی قرارگرفت.

 وی افزود: بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری به مبلغ سیصد وشصت میلیارد تومان می باشد که درمتمم و اصلاح پیشنهاد این رقم به مبلغ  چهار صد و هشتاد و سه میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش یافته است.

چیوایی اظهار داشت: مهم ترین مطلب و نکته قابل توجه در متمم بودجه پیشنهادی افزایش درآمدهای شهرداری نسبت به بودجه مصوب می‌باشد. هزینه های عمرانی شهرداری در متمم بودجه از ۴۶ درصد به ۵۵ درصد افزایش داشته که افزایش درآمدهای پیش بینی شده عمدتآ صرف پروژه های شهرداری خواهد شد و هزینه های جاری از ۵۴ درصد به ۴۵ درصد کاهش داشته است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: