به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ با توجه به عدم روشنایی مناسب ایستگاه راه آهن شهرقدس و به منظور افزایش رفاه شهروندان، تامین روشنایی این ایستگاه و خیابان مجاور این ایستگاه در دستور کار اداره سیما و منظر شهری قرار گرفت.

 طرح تامین روشنایی ایستگاه راه آهن آذرماه سال جاری در چهل و سومین جلسه کمیته منظر شهری شهرداری قدس مورد تصویب قرار گرفت و در کمتر از یک ماه اجرایی شد.

 گفتنی است، تامین روشنایی ایستگاه راه آهن از تکالیف قانونی شرکت راه آهن می باشد که به دلیل بی توجهی شرکت مزبور، این امر در دستور کار شهرداری قدس قرار گرفت و اجرایی شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: