به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ قد‌س باجمعیتی بالغ بر ۴۵۰ هزارنفر یکی ازمتراکم‌ ترین شهرستان‌های کشور است و د‌رحالی که متوسط تراکم جمعیتی د‌رشهرهای کشور کمتر از ۱۰۰ نفر د‌ر هر هکتار است، تراکم جمعیتی د‌ر مناطق بافت فرسود‌ه شهرقد‌س 560 نفر د‌ر هر هکتار می‌باشد‌ که به تبع آن مشکالت شهر نیز پنج‌ برابر می‌شود و برای رفع آن باید‌ امکانات و تجهیزات پنج‌ برابر باشد‌، این د‌رحالیست که شهر قد‌س فاقد‌ زیرساخت‌های لازم یک شهرستان می‌باشد‌. مجموعه مد‌یریت شهری بخش زیاد‌ی از این کمبود‌ها رابرطرف و جبران نمود‌ه است، اما رشد‌ و توسعه شهرستان نیازمند‌ همراهی تمامی د‌ستگاه‌های اجرایی می‌باشد‌.سال ۹۹ یک سال ویژه برای مدیریت شهری است زیرا علاوه بر خسارات و لطماتی که آشوبهای آبان ماه سال گذشته به صورت مستقیم به مدیریت شهری وارد کرد، هزینه های مقابله با شیوع ویروس کرونا نیز به شهرداری تحمیل شده است که تامین آن برای مدیریت شهری با دشواری همراه بوده است. علاوه بر این موضوعات، شرایط موجود اقتصادی و تورم سبب کاهش ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی شده که ارتباط مستقیم با درآمدشهرداری دارد و همچنین تعویق چندماهه ارزش افزوده صنایع و اصناف نیز دست شهرداری را از مالیات بر ارزش افزوده کوتاه می‌کند و تلاش ما بر این است که این وضعیت را به گونه ای مدیریت کنیم که روی ارائه خدمات به شهروندان اثری نگذارد. وظیفه اصلی شهرداری ارایه خدمات مطلوب به شهروندان است و ما تلاش میکنیم با استفاده از تمام ظرفیتها و روشهای نوین کسب درآمد، وظایف خود را انجام دهیم. از ابتدای فعالیت مدیریت شهری دوره پنجم تاکنون شاخص های زیست پذیری قدس افزایش چشمگیری داشته است، علاوه بر افزایش سرانه فضای سبز، سرانه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نیز با اجرای پروژه‌هایی نظیر احداث چهار فرهنگسرا، دو استخر دوقلو، خانه کشتی، سالن ورزشی منطقه یک، توسعه ایستگاههای آتشنشانی و سه ایستگاه اورژانس طی این سالها ارتقا یافته است. در این دوره همچنین شاهد اجرای پروژه جمع آوری آبهای سطحی هستیم که در سال جاری این طرح از بحرانی‌ترین محله یعنی خیابان شهید عالمی آغاز شد و در مراحل پایانی است. شبکه هدایت آبهای سطحی شهید عالمی با لوله‌هایی به قطر هزار متر انجام شد که پس از اتمام آن، این عملیات از میدان قدس به سمت ۴۵ متری کلهر اجرایی نیز خواهد شد. تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت اقدامات شهرداری قرار دارد و امید است علیرغم همه مشکلات مالی پیش رو بتوانیم پروژه‌های نیمه‌تمام شهر را تکمیل کرده و تا پایان سال 99 به بهره‌برداری برسانیم تا مردم شریف شهرقدس از آنها بهره‌مند شوند. 

رسالت اصلی شهرد‌اری خد‌مت به مرد‌م است

رسالت اصلی شهرداری را در یک کلام می توان خدمت به شهروندان عنوان کرد و تحقق این رسالت جز با ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت به مردم امکان‌پذیر نخواهد بود. در میان تمامی سازمان‌های دولتی و عمومی، شهرداری بیشترین تماس و مراوده را با شهروندان دارد و از این رو در متن جامعه عجین شده است، لذا تکریم ارباب رجوع یک اصل اساسی در تعامل مدیریت شهری با شهروندان است. شهرداری مرکز ثقل و نقطه کانونی تحول و تحرک در شهر می‌باشد و پویایی و زنده بودن شهر در گرو نحوه عملکرد این سازمان است، بنابراین واحدهای مختلف شهرداری می‌بایست بیش از پیش در جهت رشد و بالندگی این شهر تلاش نمایند.

 

بسترهای کسب د‌رآمد‌های پاید‌ار باید‌ بیش ازگذشته تقویت شود‌

رشد و توسعه شهر در گرو تامین منابع پایدار می باشد، این در حالی است که هزینه‌ها به دلیل نوسانات ارزی و رشد قیمتها افزایش یافته اما درآمدهای شهرداری به واسطه رکود اقتصادی موجود کاهش یافته که در این شرایط می بایست هم چون گذشته درآمدهای موجود به شکل هدفمند هزینه گردد. در این شرایط باید راهکارها و ایده‌های کسب درآمد، بهره‌وری و مدیریت اقتصادی در مسیر نیل به هدف درآمدهای پایدار مد نظر قرار گیرد و بسترهای کسب درآمد پایدار بیش از گذشته تقویت گردد که این امر نیازمند تعامل خوب و حداکثری شهروندان بویژه مودیان مالیاتی با شهرداری میباشد. در همین راستا شهرداری قدس طرحهای تشویقی را در زمینه دریافت عوارض شهری در نظر گرفته است. در واقع به دلیل وضعیت اقتصادی موجود نه تنها هیچگونه فشاری از سوی شهرداری بابت دریافت عوارض شهری اعمال نشده است، بلکه تسهیلات و تخفیفات خوبی نیز در این زمینه ارائه میشود، بنابراین شهروندان می‌توانند با پرداخت عوارض شهری از طرحهای تشویقی خوبی که بدین منظور اعلام عمومی شده است، برخوردار شوند.

سال۹۹، سال شکوفایی پروژه‌های عمرانی و سرانه‌های شهری

شورای اسلامی دوره پنجم و شهرداری با برنامه‌ریزی مدون به دنبال ارتقای سرانه‌های مختلف در سطح شهر هستند که در سال جاری نتایج آن قابل مشاهده خواهد بود. تغییراتی که این دوره در زیرساخت های شهر اعمال شده بی‌سابقه خواهد بود و به طور مثال تنها در سال جاری دو استخر دوقلو و شش سالن ورزشی به سرانه ورزشی شهر اضافه خواهد شد و در سایر بخش‌ها نیز همانند حوزه‌های فرهنگی و فضای سبز با افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های متعدد با افزایش سرانه مواجه خواهیم بود. مجموعه مدیریت شهری قدس نگاه یک بعدی و محل‌های برای ارتقای سرانه های نداشته و با هدف ارتقای تمام شاخص ها و رعایت عدالت اجتماعی، توزیع امکانات شهری را در تمام محالت و به صورت یکسان در نظر می‌گیرد. اهدای ۵ قطعه زمین به آموزش و پرورش برای افزایش سرانه آموزشی، اهدای دو قطعه زمین به شبکه بهداشت و درمان برای افزایش سرانه درمانی و افزایش ایستگاه‌های آتش نشانی و اورژانس برای ارتقای سطح ایمنی در نقاط مختلف شهر از جمله اقدامات مدیریت شهری بوده است.د‌ر سایه اجرای د‌قیق پروتکلهای بهد‌اشتی، خللی د‌رفعالیت شهرد‌اری ایجاد‌ نشد‌ه استمدیریت شهری با توجه به جایگاه اجرایی‌اش در اداره امور شهر و برخورداری از ادارات وسازمان‌های مختلف زیرمجموعه خود، بیشترین ارتباط را با شهروندان دارد که در پی شیوع ویروس کرونا در شرایط خطیری قرار گرفته است. خوشبختانه در مجموعه مدیریت شهری از همان زمان اعلام انتشار این ویروس در سطح کشور، لزوم اتخاذ تدابیر بهداشتی و پیشگیرانه جهت کنترل شرایط بحرانی موجود مورد تاکیدقرار گرفت و اقدامات کنترلی و محافظتی خوبی چه در مجموعه بزرگ شهرداری و چه در سطح شهر در دستور کار قرار گرفت که نتایج مثبت آن قابل مشاهده است. اداره امور شهر حتی لحظهای قابل تعطیل شدن نیست، لذا از ابتدای اسفند ماهسال گذشته اقدامات ویژه‌ای جهت جلوگیری از شیوع این ویروس در میان کارکنان و شهروندان در شهرداری مرکزی و همچنین مناطق و سازمانهای تابعه انجام می‌شود که موجب شده است فعالیت شهرداری در بخش‌های مختلف بدون هیچگونه خلل یا توقفی استمرار یابد. ضدعفونی روزانه اماکن و معابر عمومی، ناوگان حمل و نقل عمومی، تجهیزات و مبلمان شهری، تب سنجی روزانه کارکنان و ارباب رجوع، توزیع ملزومات بهداشتی و الزام استفاده از ماسک توسط کارکنان و... از اقداماتی است که در این راستا با جدیت اجرایی میشود. در این شرایط لازم است شهروندان از تردد و حضور غیرضروری در سطح شهر بویژه اماکن عمومی اجتناب نمایند. چراکه رعایت این موضوع مهم کمک خواهد کرد دستگاه‌های اجرایی با توان و ظرفیت بیشتری نسبت به کنترل و مدیریت این بحران اقدام نمایند. در همان روزهای نخست و حتی پیش از تشکیل ستاد کرونای کشور، شهرداری قدس از روز دوم اسفند شروع به ضدعفونی معابر سطح شهر و وسایل نقلیه عمومی کرد و سپس به سرعت ادارات، مراکز خرید، مراکز درمانی و... را در روند ضدعفونی و گندزدایی قرار داد. شهرداری قدس همچنین ۳ هزار پک بهداشتی شامل ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی کننده، صابون مایع تامین و بین مناطق کم برخوردار، مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و خانواده‌های شهدا و جانبازان بالای ۵۰ درصد توزیع کرد

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: