به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ واکسیناسیون کرونا در شهرستان شهریار براساس اولویت های اعلام شده  شده توسط وزارت بهداشت از اسفند 99 آغاز شد و تا کنون 4318  دوز واکسن توسط شبکه بهداشت و درمان  تزریق شده  است .

 پزشکان و کارکنان بیمارستان ها ؛ شبکه بهداشت و درمان و مراکز بهداشتی درمانی؛ اعضای سازمان نظارم پزشکی (پزشکان؛ دندانپزشکان؛ داروسازان و ... شاغل در بخش خصوصی)؛ بیماران دیالیزی تحت درمان بیمارستان های شهرستان و درمانگاه امیریه؛ سالمندان مراکز نگهداری معلولین و سالمندان؛ پاکبانان و شاغلین غسال خانه ها  از جمله گروه های هدفی بوده اند که با اعلام وزارت بهداشت و تخصیص سهمیه واکسن دریافت نموده اند.

سالمندان بالای 80 سال گروه هدفی هستند که در حال حاضر مشمول دریافت واکسن کرونا می باشند و فراخوان و تزریق واکسن برای سایر گروه های هدف متعاقب اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام می شود.

7

index

6

4

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: