به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ احمد اسماعیلی راد معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در جلسه شورای فرعی پدافند غیرعامل شهرستان ری اظهار داشت: آگاهی از رویکرد و اهداف پدافند غیرعامل یک موضوع ضروری و مهم است که شامل موضوعات درمانی، کاربردی، حامل های انرژی و ... است و نیازمند برنامه ریزی منسجم در راستای دفاع موثر و پیشگیری از صدمات و خسارات در مواقع بحرانی است.

فرماندار ری گفت: زمانیکه افراد یک جامعه آگاهی و آمادگی لازم را در مواقع دفاع داشته باشند قطعا با بکارگیری آموزه های فرا گرفته شده میتوانند خسارات را تا حد زیادی کاهش دهند.

معاون استاندار تهران افزود: در تمامی امور پیشگیری یک امر موثر است و پدافند غیرعامل بعنوان یک پیشگیری بسیار تاثیرگذار بشمار می آید که در دنیا مورد توجه قرار گرفته است و در کشور نیز با رهنمودها و تاکیدات مقام معظم رهبری پدافند غیرعامل یک اصل ضروری و اساسی در نظر گرفته شده که نوید بخش یک تحول بزرگ در حوزه دفاع غیرعامل است.

اسماعیلی راد بیان داشت: شهرستان ری با ظرفیت هایی که دارد میتواند با برنامه ریزی مدون در خصوص ارتقای آگاهی شهروندان در زمینه پدافند غیرعامل بعنوان یک الگو باشد و در این راستا با توجه به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل تمامی دستگاه ها، نهادها و ادارات شهرستان ری بایستی ضمن برگزاری مانور، کارگاه های آموزش پدافند غیرعامل را با هدف آگاهی کارکنان و شهروندان برگزار کنند.