به گزارش خبرگزاری برنا، مجید الوندی افسر آماده منطقه 8 عملیات آتش نشانی تهران دراین مورد گفت: در قطعه زمینی برای ساخت بنای جدید گودبرداری شده بود که براثر سست شدن دیواره خاکی اطراف محل گودبراری، ناگهان نیمی از یک منزل مسکونی که درمجاورت این محل قرار داشت به داخل گودبرداری فروریخت. 

 

وی افزود: هنگام رسیدن آتش نشانان به محل حادثه، همسایگان اعلام کردند که سه نفر از ساکنان این منزل در زیر آوار گرفتار شده اند که نیروها عملیات به سرعت دست بکار شده و پس از آوار برداری هیچ فردی را پیدا نکردند.

 

معاون منطقه چهار عملیات این سازمان اظهار داشت: امدادگران آتش نشانی ضمن تخلیه کامل این ساختمان آسیب دیده، محل را کاملا ایمن سازی کردند و سپس به منظور پشگیری از حوادث دیگر، در خصوص تردد نکردن افراد دراطراف این ملک، تذکرات ایمنی لازم را به ساکنان و مالکان ارائه کردند.