به گزارش خبرگزاری برنا تراسان جنوبی،طبق روال هر هفته در راستای بررسی آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن در کشور ، مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی طی ارتباط ویدیو کنفرانس با مدیران کل راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور در جریان آخرین وضعیت اجرایی طرح اقدام ملی مسکن قرار گرفت وموانع و مشکلات موجود بررسی شد.

در این جلسه طبق آمار ارائه شده ازسوی وزارت راه و شهرسازی، استان خراسان جنوبی موفق شد ۳ رتبه اول در سطح کشور را کسب نماید.اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه اول درتعیین تکلیف متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن و رتبه اول در عملکرد با ۴۶ درصد نسبت تخصیص پروژه به افراد حائز شرایط طرح اقدام ملی مسکن گردید.همچنین اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی نیز در بین ادارات کل کشور در بحث تعیین تکلیف متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن رتبه اول را کسب نمود.

 مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز در این ارتباط ضمن تشکر از اقدامات مطلوب اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در طرح اقدام ملی مسکن بیان داشت: در زمان کوتاه حضور مهندس داعی به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی شاهد پیشرفت چشم گیر درپروژه های راه سازی و طرح اقدام ملی مسکن هستیم که این اقدامات شایسته قدردانی است.

داعی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی،موسوی مدیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ،حق پوی معاون امور شعب بانک مسکن و دائمی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان دراین جلسه حضور داشتند

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: