به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ؛ محمد علی شجاعی در جلسه بررسی مصوبات  و تفاهم نامه های سفر ریاست جمهوری اظهار کرد : ظرف یک ماه آینده تفاهم نامه جدید با اعتبارات بیشتر از تفاهنامه سفر با ایمیدرو امضا می شود 

وی افزود : انعقاد تفاهم نامه جدید بر مبنای سنجش شرایط روز کشور و استان و جمع بندی نظرات و کار کارشناسی و میدانی خواهد بود.

شجاعی تاکید کرد : اگر از نظر ارزی امکان پذیر نباشد معادل ریالی آن لحاظ خواهد شد.

وی اشاره داشت:  در تفاهم نامه سفر ریاست جمهوری به استانی برخی موضوعات مانند صنایع پایین دستی به خوبی دیده نشده است که در این تفاهم نامه، ایمیدرو این نداشته استان را ایجاد و از نظر کمی و کیفی توسعه می دهد.

شجاعی با اعلام زمان یک ماهه برای بررسی و اعلام نظرات کارشناسی فرمانداران و دستگاه های اجرایی جهت درج در تفاهم نامه، گفت: اسناد بالادستی به ویژه سند توسعه استان در این تفاهم نامه به خوبی دیده و حجم سرمایه گذاری و برنامه زمان بندی مشخص باشد.

وی افزود: در نهایت باید ترسیم درستی از صنایع و معادن استان داشته باشیم که قابلیت اجرا داشته باشد و با سنجش درست شرایط آگاهی و دانایی بر امور مسلط باشد.

شجاعی با تاکید بر لحاظ اولویت های استان در تفاهم نامه با ایمیدرو، افزد: در سطح بالاتر حتی می توانیم به دنبال تامین نداشته های سطح ملی باشیم.

وی با اشاره به آمادگی سازمان ایمیدرو مبنی بر سرمایه گذاری برای اکتشاف در هر پهنه ای در استان خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه تاکید کرد: نیازهای استان سنجیده و با تاکید بر نگاه به آینده اعلام شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: