به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، احمد برادران در شورای سالمندان استان با بیان اینکه در فرهنگ دینی ما بر نیکی به والدین تاکید شده است، افزود: امروز در حوزه علوم روانشناسی رشته سالمند شناسی و سلامت سالمندان از رشته های تخصص های دانشگاهی است.

وی با تاکید بر اینکه برای بهترین استفاده از ظرفیت سالمندان باید برنامه ریزی کنیم، گفت: دستگاه های اجرایی باید با این نگاه به امور سالمندان بپردازند. برادران به جمعیت ١٠ درصدی کنونی سالمندان کشور اشاره داشت و گفت: طبق پیش بینی ها این رقم به ٢٠ درصد خواهد رسید و سطح زندگی کنونی به ویژه کم تحرکی این روند را تسریع می کند.

وی با بیان اینکه ایجاد و تامین امکانات و تجهیزات در شهرها برای شهروندان است که باید همه بهره مند شوند، تاکید کرد: از متولیان امر می خواهیم سند یا چشم اندازی برای مشخص کردن مسیر سال های آینده برای بهتر شدن شرایط سالمندان استان تهیه و ارائه کنند و در این راستا از ظرفیت خیرین و بخش خصوصی بهره مند شویم.

برادران انتقال ارزش ها را از کارکردهای آموزش و پرورش توصیف کرد و گفت: چه ارزشی بالاتر از تکریم بزرگان است در حالی که فرآیند سالمندی برای همگان در گذر زمان اتفاق میافتد.

وی گفت: احترام به سالمندان هویت بخشی به جامعه است که تحقق این هدف مستلزم یک کار فرهنگی از سوی دستگاه های اجرایی حوزه فرهنگ، آموزش عالی و آموزش و پرورش است.

ارائه پیشنهاد ایجاد دهکده سالمندان بخش پایانی سخنان برادران در این نشست بود و گفت: از امروز به عنوان یک دغدغه اجتماعی برای انجام کاری ماندگار برای سالمندان استان را برنامه ریزی و اجرا کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: