به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محمد علی شجاعی در جلسه هماهنگی سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان با تاکید بر اهمیت سند توسعه کشاورزی استان افزود:مصوبات سفر وزیر جهاد کشاورزی باید نسخه پیشرفت کشاورزی استان قرار گیرد و سمت و سوی کشاورزی به سمت سند ویژه کشاورزی باشد. وی تصریح کرد: باید با تغییر نگاهمان به حوزه کشاورزی، ارائه تسهیلات، تجهیزات و کمک های بلاعوض به سوی مزیت های نسبی استان رفت. شجاعی با بیان اینکه هر استانی با توجه به شرایط اقلیمی خود مزیت نسبی دارد، خاطرنشان کرد: باید زمان، نیروی انسانی و اعتبارات خود را در مسیر همین مزیت های نسبی صرف کرد.

وی اظهار داشت: برای توسعه و پیشرفت در حوزه کشاورزی همراهی تمام دستگاه های اجرایی متولی الزامیست. شجاعی با تاکید بر اینکه خراسان شمالی باید در حوزه محصولات خاص کشاورزی خود در سطح کشور معرفی شود، افزود: با ارائه برنامه های دقیق در قالب سند ویژه کشاورزی می توانیم کشاورزان را به سمت و سوی کشت محصولات خاص استان هدایت کنیم.

وی در ارتباط ویدئو کنفرانسی با تمام فرمانداران از آنان ارائه مشکلات شهرستانی حوزه کشاورزی و بیان مشکلات طرح های سرمایه گذاری با تاکید بر نسخه ویژه هر شهرستان در سفر پیش رو خواستار شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: