به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، غلامرضا هوائی در هشتمین نشست کارگروه امور زیربنایی استان، گفت: با هدف مدیریت مصرف سوخت دریافت پایان کار ساختمان ها می تواند همراه با رعایت راهکارها مانند دریافت برچسب انرژی باشد.

هوائی با ابراز نگرانی از افزایش مصرف گاز به ویژه در بخش خانگی در سال های اخیر، افزود: نزدیک به ۹۰ درصد مصرف گاز کشور در بخش خانگی است که این میزان در استان حدود ۸۰ درصد می باشد و مابقی در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات است.

وی ادامه داد: قطع گاز صنایع به ویژه صنایع وابسته به گاز مانند پتروشیمی راهکار منطقی برای مدیریت مصرف گاز نیست و باید مصرف گاز در بخش خانگی مدیریت شود.

هوائی با ابراز نگرانی از این موضوع که اگر مصرف گاز مدیریت نشود در سنوات آینده به دلیل افزایش صنایع و تعداد روستاهای گازرسانی شده به مشکل خواهیم خورد، گفت: قوانین مختلفی برای مدیریت مصرف سوخت وجود دارد اما مصرف گاز در بخش خانگی را باید با ارائه راهکارهای کارشناسی شده و اعمال سیاست های تشویقی مدیریت کنیم.

مصرف برق در نیروگاه شیروان از دیگر موضاعات این نشست بود که هوائی در این خصوص خاطر نشان کرد: باید از مراکز دیسپاچینگ ملی برق و گاز بخواهیم سهمیه گاز استان افزایش یابد و از وزارت نیرو بخواهیم مدیریت برق استان را مستقل کند.

هوائی تاکید کرد: مصرف برق در پارک ها و بوستان ها، چراغ های تزئینی در سطح شهرها ، روشنایی خیابان ها و جاده ها برای مدیریت مصرف برق به ویژه در ایام محدودیت در مصرف سوخت و برق باید به درستی مدیریت شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: