به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، علی بیگزاده در نشست مهارت آموزی سربازان وظیفه استان گفت: آموزش شناخت و آگاهی را به دنبال دارد و موجب اخذ تصمیمات مناسب برای انجام کارها خواهد شد.

بیگزاده افزود: اشتغال از نیازهای ضروری امروز جوانان کشور است و حرفه آموزی به سربازان در حال خدمت برای آینده شغلی آنان بسیار مفید است.

وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های ایجاد اشتغال در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعت، فناوری اطلاعات و جهاد دانشگاهی و... باید در دستور کار متولیان امر باشد.

وی گفت: منابع مالی، فیزیکی و انسانی موجب تحقق اهداف یک سازمان می شود که در قرن ٢١ منبع انسانی متخصص و متعهد به آرمان های هر کشوری عامل پرشتاب توسعه معرفی شده است.

بیگزاده درونگرایی، برونزایی، مولد و اشتغالزایی را چهار رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: بر این اساس با تکیه بر داشته، پتانسیل ها و منابع درونی کشور، تولید داخلی باید قابل رقابت با کالاهای خارجی باشد و با تاکید بر حفظ استقلال و هویت محدودیتی برای ارتباط با دنیای بیرون کشور وجود نداشته باشد و زمینه اشتغال جوانان فراهم شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: