به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، دکتر ابراهیم بازخانه ای توضیح داد: اسفندماه ۹۹ اخطاریه بهداشتی عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به متصدی تالار پذیرایی ارائه شد و در بازدیدهای بعدی و بررسی موضوع، محرز شد که متصدی نسبت به رعایت پروتکل اقدام نمی کند.

وی افزود: به همین منظور در تاریخ پنجم فروردین ماه ۱۴۰۰ بازدید مشترک به اتفاق نماینده فرمانداری، نماینده پلیس اماکن و نماینده مرکز بهداشت شهرستان بجنورد انجام شد.

دکتر بازخانه ای ادامه داد: در این بازدید مشاهده شد که تعداد میهمانان بیش از ظرفیت تعریف شده دستورالعمل تالارهای پذیرایی در رابطه با مدیریت بیماری کرونا بوده، لذا با تصمیم تیم بازدید کننده و و هماهنگی سرپرست مرکز بهداشت و فرماندار شهرستان بجنورد محل مورد نظر در ۶ فروردین ماه پلمپ شد.

وی تاکید کرد: تالارهای دیگر در سطح شهرستان نیز توسط بازرسین بهداشت محیط و حرفه ای در طرح تشدید عصر بازدید و اخطاریه در خصوص عدم رعایت پروتکل ها صادر و تحویل شد.

دکتر بازخانه ای در خصوص بازدیدهای انجام شده توسط کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان بجنورد گفت: در راستای نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی به منظور مدیریت بیماری کویید ۱۹ دستورالعمل های لازم به تالارهای پذیرایی شهرستان بجنورد ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: در قالب بازدید مشترک نماینده گردشگری و مرکز بهداشت نیز بازدید از بوم گردی ها انجام گرفت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: