جعفر عسکراوی با توجه به فرا رسیدن سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی در گفت و گو با خبرنگار برنا از شادگان اظهار کرد: این افراد با کمک مربیان علاوه بر مباحث آموزشی در برنامه های مهارت آموزی و فرهنگی شرکت خواهند کرد.

او گفت: تشکیل کلاس های نهضت سواد آموزی با همکاری آموزشیاران تشکیل می شود که شامل دوره های سواد آموزی(سوم ابتدایی)، انتقال(ششم ابتدایی) و تحکیم سواد(دوره سواد آموزی) است.

رییس اداره نهضت سواد آموزی شادگان در پایان، حل مشکل بیسوادی را در گرو استفاده از همه ظرفیت ها دانست و افزود: با توجه به اینکه بیشتر بیسوادان و کم سوادان در روستاها هستند، لذا همکاری شوراهای روستا، دهیاران و مراکز بهداشت و سایر اداره های شهرستان شادگان برای ریشه کنی بیسوادی امری ضروری و لازم است که در این زمینه حمایت فرمانداری و بخشداران می تواند در این زمینه موفقت آمیز و ثمر بخش باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: