به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ سمانه شاددل در ابلاغیه بر اساس تصویب‌نامه شورای عالی اداری کشور "طرح ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار" را به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه بدستور رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری کشور تمامی دستگاه های اجرایی متولی یا همکار در صدور مجوزها موظفند برای شروع کسب و کار جدید برخی از فرایندهای صدور مجوز را متناسب با آن کار اصلاح نمایند تا در زمینه آغاز فرایند کسب و کار، تسهیل صورت گیرد.

در این مصوبه؛ ضوابط مربوط به اطلاع رسانی الزامات، دستورالعمل ها و استانداردهای متناسب با نوع کسب و کار مربوطه و قوانین و مقررات مصوب حاکم و نیز نحوه نظارت‌های پیشین و پسین بر انجام فعالیت‌ها و رعایت تعهدات متقاضیان مشخص گردیده و مسئولیت حسن اجرای این مصوبه به بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط محول شده است.

 

خبرنگار: داود خیری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: