به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری برنا به بیروت، محمدجواد ظریف روز سه شنبه در ادامه سفر به لبنان در همایش فرصت های اقتصادی ایران و لبنان گفت: ملت لبنان به جهانیان نشان دادند که اگر بخواهند تغییر ایجاد کنند هیچ چیز مانع آن ها نخواهد شد.

وی ادامه داد: ما از این اتفاق بسیار خوشحال هستیم و برای عرض تبریک به دولت و ملت لبنان به اینجا آمده آیم.

وزیر امورخارجه گف: لبنان برای ما یک سمبلی از مقاومت و استقامت است و آینده این کشور برای ما بسیار اهمیت دارد.

ظریف افزود: من بسیار خوشحالم که امروز در جمع تجار لبنانی حضور می یابم و امیدوارم این سفر زمینه را برای گسترش همکاری های اقتصادی فراهم کند.

وی با اشاره آغاز همکاری های اقتصادی ایران و لبنان گفت: ما فرصت های زیادی برای گسترش همکاری های اقتصادی پیش رو داریم و باید شروع به فعالیت کنیم.

ظریف افزود: توافق هسته ای تحریم ها را برداشته است و فرصتی را فراهم کرده که به فعالیت های اقتصادی خود ادامه دهیم.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در زمینه نانوتکنولوژی و بایوتکنولوزی بسیار پیشرفته است که می تواند زمینه را برای همکاری های دو کشور فراهم کند.

وزیر امورخارجه گفت: ما خواهان همکاری های اقتصادی بیش از گذشته با لبنان هستیم.