به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، «هادی هاشمیان»، رئیس کل دادگستری گلستان، گفت: این زمین ها حدود 30 سال پیش با موافقت یکی از معاونان وقت وزیر جهادکشاورزی به 45 نفر از قضات وقت واگذار شد اما یکسال پس از واگذاری، شعبه 17 دادگاه عمومی وقت گرگان واگذاری این زمین ها را غیرقانونی اعلام کرد.

هادی هاشمیان افزود: پس از رای دادگاه عمومی گرگان، پرونده با اعتراض وکیل قضات به  شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر مازندران ارجاع  شد که این دادگاه رای به نفع کارکنان قضایی صادر کرد.

هاشمیان ادامه داد: در ادامه  قرایند حقوقی پرونده، رئیس قوه قضاییه در راستای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری،   رای صادر شده را غیرشرعی اعلام کرد و پرونده برای بررسی دوباره به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شد.

هاشمیان ادامه داد: دیوان عالی کشور پس از بررسی، رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندارن را نقض کرد و به بازگرداندن این زمین ها به منابع طبیعی رای داد.

وی افزود: رای دیوان عالی قطعی است و پرونده برای ابلاغ به طرفین پرونده به دادگستری گرگان فرستاده شده است  به این ترتیب پس از سه دهه، پرونده این زمین 2 هکتاری برای همیشه بسته شد .

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: همه کارکنان قضایی که در این پرونده ذی نفع هستند ، سالهاست بازنشسته شده اند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: