به گزارش برنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اخباری که در این مورد در برخی رسانه ها منعکس شده مربوط به اظهارنظر تیرماه سخنگوی قوه قضائیه در مورد حکم بدوی زم است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: