به گزارش برنا؛ در این بیانیه که از سوی رودی جولیانی وکیل شخصی ترامپ و سرپرست تیم حقوقی وی، تهیه شده است آورده شده است که دادخواست ستاد انتخاباتی رئیس جمهور فعلی آمریکا، خواستار تغییر سه حکم دادگاه پنسیلوانیا درباره آراء پستی در این ایالت شده است.

وی همچنین افزود: از این رو خواستار بکارگیری تمام راهکار‌های مناسبی هستیم تا این اجازه را به مجلس قانون‌گذاری پنسلیوانیا دهد که ۲۰ رأی الکترال این ایالت را تقدیم ترامپ کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: