به گزارش برنا به نقل از العالم این در حالی است که برخی، اقدامات ترامپ در روزهای آخر وی را دستپاچگی سیاسی پس از ناکامی در انتخابات اخیر می دانند اما وی به نوعی اصل و واقعیت سیاست امریکا در برابر منطقه و جهان مبتنی بر تسلط و غارت ثروتها و استفاده از آن در خدمت به امریکا را نشان می دهد.

درباره فلسطین نیز ترامپ پس از این همه اقدامات ضد فلسطینی ها به نفع رژیم صهیونیستی؛ از انتقال سفارت کشورش به قدس تا واداشتن برخی نظام های عربی برای عادی سازی ، خود را پیش از ترک کاخ سفید برای برداشتن گامی جدید ضد فلسطینیان آماده می کند.

به گونه ای که قانونگذاران جمهوری خواه کنگره دولت ترامپ رئیس جمهوری امریکا، خواهان لغو محرمانه بودن گزارش وزارت امور خارجه مبنی بر تبعیض قائل شدن میان پناهندگان فلسطینی زاده فلسطین اشغالی پیش از سال 1948 و خانواده آنان شدند.

ناظران تاکید دارند برنامه ریزی برای این موضوع اشاره به مساله پناهندگان فلسطینی و حق بازگشت دارد که به نفع رژیم صهیونیستی است تا این مساله بار دیگر در آینده بر روی میز مذاکرات نیاید.

ناظران سیاسی در کنار مساله فلسطین درباره سیاست ترامپ نسبت به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تاکید دارند ترامپ روزهای آخر ریاست جمهوری خود در صدد دوشیدن شاهان عربستان و امارات است اما این بار برای دست یافتن بر منافع شخصی خود با دریافت چندین رشوه ، برخی قراردادها از جمله قرادادهای تسلیحاتی و مشابه آن را تصویب کرده است.

ناظران درباره پرونده ایران معتقدند ترامپ در صدد بحرانی کردن وضعیت و ایجاد بحران مشخصی در خلیج فارس به منظور فعال سازی وضعیت فوق العاده و عدم تحویل پست به رئیس جمهوری منتخب در زمان مشخص است.

بدون شک این اقدام ترامپ برای امریکایی ها بسیار هزینه خواهد داشت زیرا ایران نیز ساکت نخواهد ماند و ثابت کرده می تواند به همه تعرض ها در همه زمینه ها واکنش نشان داده و با آن مقابله کند.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره این موضوع به دونالد رئیس جمهوری امریکا از هرگونه ماجراجویی علیه ایران هشدار داد اما علیرغم همه تلاشهای ترامپ در روزهای اخرش، به نظر نمی رسد پیچیده کردن مسائل منطقه به وی اجازه دهد به روشی مطلوب اقدام کند و در روزهای اتی آن را دنبال خواهیم کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: