«معصومه ابتکار»، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، در گفت و گو با خبرنگار برنا در رابطه با "اسید پاشی در کشور" گفت: متأسفانه مواردی در زمینه اسید پاشی در کشور وجود دارد که مورد پیگرد قضایی لازم بعد اتفاق جرم قرار نمی‌گیرد. ممکن است دلیل های سیاسی یا رانت و قدرت مانع پیگیری آن شود که این جای نگرانی و تاسف دارد. زمانی که آقای رییسی تشریف آمدند امیدها نسبت به این مسأله که قرار است ایشان به این موضوعات و هرگونه جرم ورود و رسیدگی کنند افزایش یافت مخصوصا موضوع اسیدپاشی که یکی از زشت ترین و پرخشونت ترین رفتارها است.

او ادامه داد: آمرین خیلی از جرم ها امروز با قدرت دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی مورد پیگیری قرار می گیرند البته همین انتظار هم می رود، بسیار هم قدردانیم که این امنیت را در کشور فراهم می کنند اما اسیدپاشی یک موضوع روشنی است، پیچیدگی ندارد و با تحقیقات اولیه به نتیجه می رسد. سوال این است که چرا به این پرونده ها رسیدگی نمی شود؟ این سوال بزرگی است که از ذهن مردم پاک نمی شود.

ابتکار گفت: ما قانون تشدید مجازات را داریم و قانون در این مسأله صریح است، قانونی که مصوب مجلس است و تاییدیه شورای نگهبان را دارد و بحث تشدید عاملان و عامران اسیدپاشی است اما چرا باز می بینیم که تکرار می شود؟ یک دلیل این است که شاید عده ای فکر می کنند در قبال چنین رفتارهایی مصونیت دارند حال یا با عناوین مقدس یا عناوین سیاسی یعنی از یک سپر سیاسی یا یک سپر مقدس استفاده می کنند تا جرائم خودشان و رفتارهایشان را توجیه کنند.

او ادامه داد: قانون مجازات اسیدپاشی و قوانین دیگر مانند حفظ امنیت زنان خلا موجود در قانون را پر می کند این مسئله بسیار روشن و شفاف است. شأن جامعه اسلامی و دینی ما این نیست که چنین رفتارهایی بدون رسیدگی قضایی و بدون اجرای عدالت باقی بماند و این ها اذهان و وجدان عمومی را نسبت به اصل عدالت، خدشه دار می کند، بنابراین بسیار موضوع مهمی است خصوصا مواردی که تکرار شده دوباره وجدان ها را به درد آورده است. 

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده مطرح کرد: قانون تشدید مجازات، قانون بسیار قوی است که در مجلس قبلی به تصویب رسیده و باید اجرا شود. پیگیر موضوع بودیم زیرا این مطالبه عمومی جامعه فقط مطالبه جامعه زنان. در این موضوعات باید عدالت بدون توجه به مسایل حاشیه ای اجرا شود تا خدایی نکرده، عده ای فکر نکنند در حاشیه امن هستند و فرد یا گروه یا جریان خاصی پشتوانه آنها است. لازمه این امر دستور صریح رییس قوه قضاییه است که به پرونده هایی مثل اسیدپاشی اصفهان که واقعا افکار عمومی را جریحه دار کرده است، رسیدگی شود. 6

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: