به گزارش برنا، علی ربیعی، سخنگوی دولت در مقدمه نشست خبری خود گفت: این مسائل البته با همه ابعاد از مسائل داخلی آمریکاست که ما علاقه به ورود به آن نداریم اما آنچه برای ما مهم است هشدارهایی است که ما از ابتدای دولت ترامپ درباره پیامدهای قانون شکنی یکجانبه‌گرایی رژیم ترامپ همواره این هشدارها را می‌دادیم و بارها تکرار کردیم که سیاست قلدری محدود به ملت ایران نخواهد ماند. هزینه سکوت و گاهی همراهی منتقدان ترامپ در داخل آمریکا با سیاست‌های ضد ایرانی او سرانجام گریبان آمریکایی‌ها را در کشور خودشان گرفت.

ربیعی ادامه داد: در چهار سال گذشته این شر بزرگ فشارهای زیادی بر ملت ایران وارد کرد و زندگی عادی مردم را تحت تاثیر قرار داد، تعادل معیشتی را در جامعه به هم زد. ترامپ با صدای بلند اظهار می‌داشت آن چنان عرصه را بر زندگی ایرانیان تنگ خواهد کرد که جامعه را به شورش وادارد و از سقوط سه ماهه و یکساله ایران سخن می‌گفت. متاسفانه در چهار سال گذشته عده‌ای هم در داخل کشور خودمان هم نخواستند و هنوز هم نمی‌خواهند درباره این شرارت بی‌سابقه و نقش مخرب آن به درستی حرف بزنند و ناخودآگاه ظلم رفته بر مردم ایران را نادیده انگاری می‌کنند تا جایی که با درصد بندی‌های عجیب و غریب سهم کمی برای این یاغی‌گری بین المللی در مصائب مردم ایران قائل می‌شوند. این در حالی است که دولت برای ایجاد شرایط مقاومت و دور کردن شر جنگ طلبی ترامپ و حفظ معیشت و سلامت مردم مسیر سخت و دشواری را پیمود به طوری که که در دوران کرونا حتی برای خرید دارو و واکسن با مشکلات زیادی از سوی دولت و خزانه داری آمریکا مواجه بودیم.

سخنگوی دولت گفت: شکسلت واقعی سیاست غرب نه در انتخابات آمریکا بلکه آن روز اتفاق افتاد که رژیم ترامپ به طور بی‌سابقه‌ای در شرارت‌ها علیه ایران در سازمان ملل تنها ماند و سه بار شکست فضاحت بار را تجربه کرد در دادگاه‌های بین‌المللی هم به طور ناباورانه در برابر دولت ایران محکوم شد.اما در این چهار سال این مدیریت اقتصادی و سیاسی دولت بود که باعث شکست تحریم‌های ظالمانه ترامپ علیه مردم ایران شد، گفت: مردم رنج کشیده و صبور ایران این تحریم‌های ظالمانه و شرارت هایی که علیه ایران انجام داد را هرگز فراموش نخواهند داد.نتیجه مقاومت مردم در عقب راندن تحریم‌های ظالمانه به خوبی به زودی محقق شود.

 سخنگوی دولت همچنین با اشاره به جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: در این نشست نخست لایحه بودجه ۱۴۰۰ و مباحثات اولیه کمیسیون تلفیق و برخی تغییرات مطرح شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.تصمیم گرفته شد جلسات مشترکی بین اعضای اقتصادی دولت و تعدادی از نمایندگان کمیسیون تلفیق در خصوص منابع و مصارف تشکیل شود و استدلال و نظرهای همدیگر را بشنوند تا زمینه نزدیکی دیدگاه‌ها فراهم شود.همکاران اقتصادی دولت نسبت به همین میزان مصوبات بیرون آمده از سوی کمیسیون تلفیق انتقاداتی دارند و نیاز بود این جلسات تشکیل شود.

سخنگوی دولت گفت: در این جلسه همچنین یکی از محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری یعنی جهش تولید که در آخرین جلسه این استاد در حضور ایشان مطرح کردند،  بحث و تصمیماتی برای پیشگیری از توقف فعالیت واحدهای صنعتی اتخاذ شد.

ربیعی یکی از تصمیمات این نشست را افزایش مدت زمان تقسیط بازپرداخت تسهیلات تا حداکثر ۶۰ ماه عنوان کرد و گفت: این امر به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال و امکان پذیر نمودن حصول مطالبات از بنگاه‌های تولیدی غیردولتی براساس ماده ۶۷ قانون مالیات مستقیم اتخاذ شده و صرفاً برای بنگاه‌هایی اعمال می‌شود که برنامه احیای تولید و صنایع آنها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ثبت شده باشد.همچنین بر اساس مصوبه دیگر نشست،  به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شد تا برای جلوگیری از توقف  فعالیت بنگاه‌های تولیدی به شرط تایید ساماندهی تولید آنها در ستاد ملی تسهیل، نسبت به تغییر یک ساله- البته فقط برای یک بار-  اجراییه هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، تامین اجتماعی، شرکت آب، برق، گاز، شبکه بانکی و شهرداری ها علیه بنگاه های مذکور صادر می‌شود، درخواست استمهال و تقسیط پذیرفته شود.

به گفته دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری دستگاه‌های مذکور در بانک‌ها می‌توانند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل نسبت به تعویق اجراییه‌های مربوطه اقدام کنند.

ربیعی مصوبه دیگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را مربوط به اعتبار زمانی مصوبه جلسه چهل و چهارم دی‌ماه ۹۸ این شورا درباره چک‌های تضمینی اعلام کرد و گفت: موضوع مصوبه از تاریخ ابلاغ این مصوبه دوباره تمدید شد و تصمیم این بود که نوعی گردش پول از طریق چک را متوقف شود تا به شفافیت بیشتر کمک کند. این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی است و قرار شد اگر در ۶ ماه مذکور لایحه مرتبط در مجلس مصوب و ابلاغ شود، قانون جدید مورد اجرا قرار بگیرد.

سخنگوی دولت گفت: در دولت هم با توجه به فعالیت شبانه روزی کارکنان آزمایشگاه تشخیص طب در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی و غیردولتی تصمیم گرفته شد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق آنها، آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری کارکنان آزمایشگاه نظام سلامت اصلاح شود و شاغلان آزمایشگاه‌های تشخیص طبی به شاغلان بالینی اضافه شوند.
وی ادامه داد: تغییر ساعت کاری از جمله مواردی است که به موجب این اصلاحیه شامل این افراد هم می‌شود.

ربیعی اظهار کرد: در مصوبه دیگر اصلاح آیین نامه حمایت از شرکت‌های نوپا در جلسه هیات دولت تصمیم گیری شد که به موجب آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است از طریق سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه خود در صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین با ماموریت توسعه شرکت‌های مورد حمایت و با سرمایه حداقل یک هزار میلیارد ریال، از محل اعتبارات مصوب مربوط به بودجه سالانه با مشارکت بخش غیردولتی تشکیل می‌شود، مشارکت کند.

ربیعی یکی از اتفاقات مهم هفته گذشته در عرصه بین المللی را حمله به ساختمان کنگره آمریکا برشمرد و گفت: این حمله یکی از اتفاقات مهم و بی‌نظیری بود که شاهد آن بودیم؛ این البته با همه ابعاد عظیمش یک مساله داخلی آمریکا است که ما علاقه‌ای به ورود به آن نداریم اما آنچه برای ما مهم است هشدارهایی است که از تقریبا ابتدای دولت ترامپ درباره پیامدهای قانون‌شکنی و یکجانبه گرایی رژیم ترامپ همواره این هشدارها را می‌دادیم.

سخنگوی دولت ادامه داد: بارها تکرار کردیم که سیاست قلدری محدود به ملت ایران نخواهد ماند. هزینه سکوت و گاهی همراهی منتقدان ترامپ داخل آمریکا با سیاست‌های ضدایرانی او، سرانجام گریبان آمریکایی‌ها را در کشور خودشان گرفت و در چهار سال گذشته این شر بزرگ فشارهای زیادی تحمیل کرد و زندگی مردم را به درستی تحت تاثیر قرار داد. تعادل معیشتی را در جامعه به هم زد؛ ترامپ از فروپاشی جامعه ایران سخن می‌گفت و با صدای بلند اظهار می‌داشت آن چنان عرصه را بر زندگی ایرانیان تنگ خواهد کرد که جامعه را به شورش وا دارد و از سقوط سه ماهه و یکساله ایران سخن می گفت.

ربیعی ادامه داد: متاسفانه در چهار سال گذشته عده‌ای هم در داخل کشور خودمان نخواستند و هنوز هم نمی‌خواهند درباره این شرارت بی‌سابقه و نقش مخرب آن به درستی حرف بزنند و ناخودآگاه ظلم رفته بر مردم ایران را نادیده انگاری می‌کنند تا جایی که با درصد بندی‌های عجیب و غریب، سهم کمی برای این یاغی‌گری بین المللی در مصائب مردم ایران قائل می‌شوند.

سخنگوی دولت گفت: این در حالی است که دولت برای ایجاد شرایط مقاومت، دور کردن شر جنگ طلبی ترامپ، حفظ معیشت و سلامت مردم مسیر سخت و دشواری را پیمود؛ طوری که که در دوران کرونا حتی برای خرید دارو و واکسن با مشکلات زیادی از سوی دولت و خزانه داری آمریکا مواجه بودیم.

وی ادامه داد: شکست واقعی سیاست قلدری نه در انتخابات آمریکا بلکه آن روزی اتفاق افتاد که رژیم ترامپ به طور بی‌سابقه‌ای در شرارت‌ها علیه ایران در سازمان ملل تنها ماند و سه بار شکست فضاحت بار را تجربه کرد.

ربیعی تصریح کرد: ترامپ در دادگاه‌های بین‌المللی هم به طور ناباورانه برابر دولت ایران محکوم شد. اما در این چهار سال این مدیریت اقتصادی و سیاسی دولت بود که باعث شکست تحریم‌های ظالمانه ترامپ علیه مردم ایران شد. مردم رنج کشیده و صبور ایران این تحریم‌های ظالمانه و شرارت های او علیه ایران را هرگز فراموش نخواهند داد.

وی ابراز امیدواری کرد که نتیجه مقاومت مردم در عقب راندن تحریم‌های ظالمانه به زودی محقق شود.

ربیعی به مشاهده کرونای انگلیسی در ایران طبق گزارشهای وزارت بهداشت اشاره  و توصیه کرد:  تبدیل وضعیت برخی شهرهای کشور برای ما فریبندگی ایجاد نکند، دچار نوعی خوش خیالی یا آسودگی خیال نشویم؛ چون با توجه به تنوع منطقه‌ای، زیستی و قومی در ایران انواع مختلف ویروس را داریم و ترک کردن رعایت پروتکل ها خسارتهای زیادی برای همه ماه به همراه خواهد داشت.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با بیان اینکه تولید واکسن داخلی در سه مسیر و همزمان تولید مشترک در حال پیشرفت است، گفت: با توجه به استراتژی اطمینان سازی به جامعه با توجه به برخی ابهامات موجود، به منظور ایجاد شفافیت در واگذاری و تزریق، سامانه‌ای برای توزیع واکسن طراحی شده است که وضعیت تمام افراد آسیب پذیر و اولویت بندی‌ها به تفکیک شهرهای مختلف به طور شفاف در این سامانه قابل رویت خواهد بود.

وی اضافه کرد: در این راستا سند ملی برنامه واکسیناسیون بر اساس شواهد علمی افراد تدوین شده است و در آن اولویت دریافت واکسن با جزئیات تعیین شده است. با توجه به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا به هیچ فردی خارج از این اولویت بندی واکسن تزریق نمی شود.

ربیعی تاکید کرد: هم چنین دولت سیاست افزایش تست را با شدت و جدیت دنبال می کند.  امیدواریم که برخی مسوولان استانداردهای دوگانه را در رعایت پروتکل‌های بهداشتی کنار بگذارند و مسوولانه رفتار کنند. متاسفانه عدم مراعات هشدارهای بهداشتی در جریان برخی سفرهای مسوولان و برخی مراسم تشییع و خاکسپاری از نظر مسئولان کنترل نگران کننده است.

وی افزود: انتظار می‌رود همگان به مراعات پروتکل‌های بهداشتی پایبند باشند؛ مصونیت و پیروزی بر ویروس کرونا سخت نیست اما به شرطی که توصیه‌های ساده و روشن بهداشتی توسط همگان رعایت شوند.

سخنگوی دولت در ادامه گفت: روز گذشته سالگرد تشکیل شورای انقلاب بود. تشکیل این شورا اقدامی بی سابقه در تاریخ انقلاب‌ها است.  نگاهی اجمالی به شورای انقلاب و مباحث دموکراتیک شورا به خوبی تفاوت انقلاب اسلامی و انقلاب‌های کلاسیک دنیای آن روز را که بر عنصر نظامی و مسلحانه تاکید عمده داشت نشان می‌دهد.

ربیعی افزود: مباحث مطرح شده در این شورا نشان از ترکیب جمهوریت و اسلامیت است و ایده‌های مطرح شده در دل آن شورا هسته اولیه مردم‌سالاری دینی را در کشور عملیاتی کرد.

وی ادامه داد: ترکیب شورای انقلاب نشان می‌دهد که برخلاف انقلاب‌های آن عصر این انقلاب یک انقلاب مسلحانه و نظامی بنیاد نبود، بلکه از همان ابتدا مردم بنیاد بوده است و بر محور یک انقلاب بزرگ اجتماعی و به تعبیر امام "همه با هم" استوار شده است. یاد امام راحل (ره) و پدران و بنیان‌گذاران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را گرامی می‌داریم.

ربیعی در پاسخ به برنا مبنی بر اینکه سخنگوی دولت در پاسخ به این ادعا که دولت منابع ارزی را ذخیره کرده است تا با روی کارآمدن بایدن قیمت دلار کاهش زیادی پیدا کند گفت: ظاهرا گوینده از آثار و تبعات گفتار خود مطلع نیست. این موضوع، اگر اندکی هم صحت داشته باشد یک خیانت بزرگ محسوب می شود و بیان این موضوع بدون تحقیق جفای بزرگ به ملت و دولت است. این سخن، کذب محض است و تکرار افترائاتی است که معمولا از رسانه های ضد ایرانی شنیده می شود.

او گفت: خود ایشان در صحبت های خود می گوید نمی دانم درست است یا نه. چرا چیزی را که مطمئن نیستند در حد نایب رییس مجلس اعلام می شود. از وزارت نفت و حتی بانک مرکزی پرسیدیم هیچ اطلاعی از این ارزها وجود ندارد. بهتر است یک مورد را اعلام نمایند که این پول کجاست؟ اساسا با عدد و رقم اگر سرکار داشته باشند می دانند این حجم از ارز که بتواند نرخ را تا ۱۱ هزار تومان برساند. به چه میزان است؟ همگان از شرایط سخت اداره کشور و تلاش برای دور زدن تحریم و کاهش آثار تحریم با موانع زیادی که تحریم و FATF توامان بر گردش مالی کشور داشته اند آگاه هستند.

ربیعی مطرح کرد: اتفاقا دولت دوازدهم دوره ای قابل قبول در دور زدن تحریم همراه با حفظ سلامت اقتصادی و غیر فساد آمیز بودن دارد.در این دوره افراد خاصی که بعدا محاکمه شدند و پولهایی که پیدا شد مانند برخی افراد که نمی خواهم اسمشان بیاورم رشد نکردند. و اساسا این نوع اظهارات به خاطر این است که آثار تحریم و شیوه های هوشمندانه مقابله دولت با تحریم ضمن تعهد به شفافیت و پرهیز از فسادآفرینی تحریم را نخواستند ببینید.

او اظهار کرد: بیان این سخنان، در شرایط زمانی امروز، که مردم امیدوارند با پیروزی نهایی ملت ایران در جنگ اقتصادی، فشارهای تحریمی برداشته شود، اثری جز ممانعت از آرامش روانی مردم و حرکت به سمت تعادل در اقتصاد کشور و برگشتن به مسیر رشد و ثبات ندارد. مردم عزیز می دانند لازم است ما در آن واحد، در دو صحنه مبارزه بودیم یکی جنگ اقتصادی و دیگری جنگ روانی.در جنگ اقتصادی، باید منابع محدود را مدیریت می کردیم و در جنگ روانی مانع لطمه به روحیه مردم شویم.

در حالیکه اقتضای مقاومت قهرمانانه در این جنگ اقتصادی، این بوده است که علیرغم همه فشارها و کمبودها، با مدیریت منابع محدود نگذاریم به مردم بیش از این فشار بیاید و مانع آن نشویم که فرصت طلبان از التهاب در بازارها سوء استفاده کنند. انتظار داریم دوستان منصفانه صحبت کنند و به دلسوزی این عزیزان معتقدیم .

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که اخیرا نخست وزیر سابق قطر خواهان تجدید نظر کشورهای عربی در روابط با ایران شده بود، چندین بار هم مسئولان ایرانی براین مهم تاکید کرده بودند، آیا تا به حال گام های عملی دراین خصوص برداشته شده است؟ گفت: روابط و همکاری های ایران و قطر امروز در مسیر قابل قبولی پیش می رود؛ هرچند که ظرفیت های همکاری های دو کشور بسیار بیشتر است و امیدواریم دو ملت بزودی بتوانند به حداکثر ظرفیت همکاری های دوجانبه دست پیدا کنند. روابط ایران و قطر الگوی موفقی از همسایگی خوب مبتنی بر احترام متقابل به تمامیت سرزمینی و جایگاه برابر حقوقی در ارتباطات بین المللی است که امیدواریم روزی به مناسبات همه کشورهای منطقه تسری پیدا کند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که اخیراً اظهاراتی از سوی مقام‌های دولتی مبنی بر بازگشت آمریکا به برجام صورت گرفته است و برخی معتقد هستند که این نوع اظهارات ارسال پالس‌هایی ناامید کننده از دولت به طرف‌های مذاکره در برجام است، از سوی دیگرمقام رهبریدر سخنرانی اخیرشان بر رفع کامل تحریم‌ها تاکید داشته و آن را شرط بازگشت آمریکا به برجام عنوان کردند، بر این مبنا که اگر تحریم‌ها برداشته شد، برگشت آمریکا به برجام معنا خواهد داشت و اگر تحریم‌ها برداشته نشود ممکن است بازگشت آن‌ها به برجام به ضرر ما هم باشد، دولت در این زمینه چه پیام مشخصی را به ایالت متحده می‌رساند؟ تاکید کرد: در سوال شما معلوم نیست که اظهارات مقام‌های دولتی برای چه کسی ناامید کننده بوده است.

ربیعی ادامه داد: اما به هر حال موضع ما کاملاً روشن است و بارها از سوی وزیر امور خارجه گفته شده، آقای رئیس جمهور و بنده از این تریبون بارها توضیح دادیم. نه تنها بعد از پیروزی آقای بایدن در انتخابات بلکه قبل از آن هم مواضع روشن ما خطاب به دولت ترامپ اعلام شده است. موضع ما تحت تاثیر انتخابات آمریکا نبوده و همواره در یک چارچوب اصولی حرف‌های خود را زده‌ایم. البته عده‌ای همیشه دوست داشتند جور دیگری صحبت کنند اما منفعت و مصلحت ملی را ما در این دیدیم و مطمئناً در چارچوب‌ها هم حرکت کردیم.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ما همیشه تکرار کرده‌ایم که هرگاه طرف آمریکایی فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور آن باشد، به تعهدات خودش عمل کند، ما نیز آماده‌ایم که به طور کامل تعهدات خود را اجرا کنیم. تعهد در برابر تعهد و نقض در برابر نقض، پایه مواضع ما درباره برجام بوده است. ما حتی در دوره دولت ترامپ هم گفتیم که اگر نسبت به برجام حساسیت دارید، به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت عمل کنید که در این صورت مکلف به لغو همه تحریم‌ها هستند. این تنها پیام واحدی است که متفقاً از ایران به ایالات متحده فرستادیم. حالا برخی از افراد دوست ندارند این گونه پیام داده شود یا تحریم ادامه پیدا کند، نمی دانم. تا کنون به طور روشن همین پیام را گفته‌ایم و مجدد بیان می‌کنیم.

ربیعی در رابطه با اینکه آیا درخواستی برای محاسبه دلاری یا یورویی برای خرید واکسن کرونا انجام شده است و اینکه ظرفیت تولید داخلی کشور در خصوص واکسن چقدر است و چرا دولت به جای سرمایه گذاری بیشتر، اتکای اصلی خود را بر واردات گذاشته است؟ تصریح کرد: در سوالتان جایی گفتید اولویت دولت بر خرید است. نه این چنین نیست. این گذاره که دولت سرمایه گذاری بیشتری بر واردات واکسن داشته هم صحیح نیست. ما همواره تکرار کرده‌ایم که تولید واکسن و واردات آن همزمان و در موازات هم پیش می‌روند.

وی ادامه داد: از همین تریبون در هفته‌های قبل و نطق‌های ستاد ملی کرونا و اظهارات دکتر نمکی مدام تکرار شد و هیچکدام خللی در روند انجام دیگری ایجاد نخواهد کرد. سیاست دولت حمایت از سلامت مردم است و خوشبختانه هم در زمینه خرید و هم در زمینه تولید توفیقات خوبی بدست آمده است و توافقات خوبی هم در زمینه خرید صورت گرفته است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: آنچه برای ما بنیادی‌تر است، تولید داخل است. فرآیند قیمت گذاری واکسن و داروی تولید داخل مشخص و مبتنی بر ریال است. اساساً دارو در داخل کشور ما براساس ریال فروش می‌رود و ما فروش ارزی دارو در داخل کشور نداریم. به موارد قاچاق کاری نداریم اما واکسن از مواردی است که زیر نظر وزارت بهداشت است و بر اساس ریال انجام خواهد شد. البته دولت از توسعه خطوط تولید واکسن‌های داخلی که تاثیر آنها سنجیده شده باشد قطعاً حمایت می‌کند. آنجا نیاز به تسهیلات ارزی داریم که قطعاً ارائه خواهیم کرد.

ربیعی اضافه کرد: ما ارز لازم برای قدرت دادن به خطوط داخلی خود را تامین خواهیم کرد و هر مقداری که نیاز باشد همانند خرید، برای تقویت تولید هم اختصاص خواهیم داد. براساس اعلام مسئولان مربوطه در وزارت بهداشت، ظرفیت تولید داخلی واکسن پس از تایید واکسن کرونا احتمالاً در تابستان ۱۴۰۰ تایید نهایی اش به سرانجام برسد و تولید شود. در حال حاضر، ماهیانه بیش از ۱۰ میلیون دوز است و حتی گفتند این عدد بسیار هم قابل افزایش است. از اینکه پایه‌های تولیدمان در داخل خوب پیش می‌رود بسیار امیدوار کننده است.

سخنگوی دولت گفت: سرمایه گذاری و اعتماد دولت به تولید داخلی حداکثری بوده و شاید جزء نادر کشورهایی باشیم که به نسبت جمعیت و سهم در اقتصاد جهانی، این تعداد پلتفرم ساخت واکسن کرونا همزمان در کشور فعال شده باشد. بارها اعلام کرده‌ایم که تولید واکسن داخلی از ۴ مسیر که ۳ مسیر داخلی و یک مسیر هم تولید مشترک است، در حال پیگیری هستیم. مجدد تاکید می‌کنم که سلامت مردم برای دولت اولویت اول است و برای آن هر گونه تلاشی که لازم است را دنبال خواهیم کرد.

در رابطه با اینکه با توجه به وضعیت بورس در کشور و اینکه دولت مشوق ورود مردم به بورس بوده است، چه اقدامات حمایتی از بورس از سوی دولت ارائه خواهد شد؟ گفت: اتفاقاً همه فعالان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی خواهان حفظ استقلال بورس هستند. نهاد بورس هم در فلسفه وجودی خود یک نهاد مستقل از مداخله دولت است منتهی دولت هیچ گاه حمایت از بازار سرمایه را کنار نگذاشت و مشکلات آن را مدام دنبال کرد. جلسه‌ای را آقای جهانگیری گذاشتند. جلسه‌ای در ستاد اقتصادی دولت بحث شد. ما کماکان معتقد هستیم بورس محل مناسبی برای سرمایه گذاری مردم و نیز جهت گیری های سالم اقتصادی و همچنین تأمین منابع مالی بنگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی است و دولت کماکان در سطح حمایت از بازار سرمایه، حرکت خواهد کرد.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: همه ناظران و کارشناسان اقتصادی بارها تاکید کردند که بازار سرمایه، بازار زودبازده نیست و هیچ سرمایه گذاری نباید با هدف سوددهی در کوتاه مدت وارد این بازار شود اما در مقاطعی مقداری حضور هیجانی در این بازار داشتیم و پیشنهادمان این است که قبل از انجام هرکاری باید از مشورت کارشناسان بهره برد. در عین حال، این نیز وظیفه مدیریت بازار سرمایه است تا سازوکاری تدوین کند که اشخاص حقیقی با آگاهی در این زمینه اقدام کنند.

ربیعی اضافه کرد: در این میان وظیفه دولت را تقویت، حمایت و عدم مداخله در قوانین و سازوکارهای بورس و همچنین حمایت از تصمیمات شورای عالی بورس می‌دانیم. تصمیم بر آن شد هرگونه قوانینی هم که در دولت و مجلس تدوین می‌شود، باید به مسائل بازار سرمایه توجه کامل داشته باشد. نباید اقدامی انجام شود که بر سرنوشت ده‌ها میلیون سهامدار حقیقی و خرد، تأثیر منفی بگذارد. کماکان بدون اینکه مداخله‌ای صورت گیرد، دولت از ابزارهای حمایتی غفلت نمی‌کند. به عنوان مثال افزایش نرخ خوراک برای پتروشیمی‌ها است که بتواند روی بورس تاثیر بگذارد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شرکت‌های دولتی حقوقی بورس باعث شدند که بخش عمده‌ای از سهامداران خرد متضرر شوند؛ دولت با توجه به اینکه آقای جهانگیری با سهامداران حقوقی جلسه داشته و گفته از بورس حمایت می‌کند، چه برنامه‌ای دارد که بتواند ضرر مردم را جبران کند؟ گفت: واقعاً بازار سرمایه در همه دوران‌ها، یک بازار بدون ریسک نبوده و در عین حال، یک بازار بلندمدت برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. سود و زیان این بازار هم، نه در کوتاه مدت بلکه در بلندمدت مشخص می‌شود.

ربیعی ادامه داد: بورس ساز و کارهای ویژه خود را دارد و رسالت بورس، کشف قیمت واقعی محصولات این بازار است و سیاست گذاری‌های آن هم باید از طریق شورای عالی بورس انجام شود. تصمیم اخیری که در جلسه آقای جهانگیری گرفته شد این بود که از هرگونه مداخلات غیر کارشناسی در بورس قطعاً پرهیز خواهد شد و هر تصمیمی در شورای عالی بورس خواهد بود. سیاست‌های دولت نیز لحاظ کردن حساسیت‌های بازار سرمایه در تصمیمات و وضع مقررات است. ما هر تصمیم و مقرره ای در خصوص بازار سرمایه را مراعات می‌کنیم. ما همواره معتقدیم بورس یک نهاد اصلی در ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد کشور است و همیشه هم در پی تقویت و حمایت از بازار بورس بودیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: بیشتر در مورد حقوقی‌ها نگران بودیم، اولاً حضور حقوقی‌ها در بورس همیشه منفی نیست. اگر در بورس عرضه‌های خوب داشته باشند و در چارچوب حرکت کنند منفی نیست اما این نکته را هم مد نظر داریم که مبادا برخی از حقوقی‌ها همکاری لازم را نداشته و رفتاری انجام بدهند که سرمایه گذاری افراد حقیقی و خرد را با تنش مواجه کند. که در این زمینه اختیارات لازم به سازمان بورس داده شده است. امیدوارم با رفتن به سمت ثبات اقتصادی و رفع تحریم‌ها روزهای خوب بورس را تجربه کنیم اما همه کارشناسان معتقدند نباید روی بورس کوتاه مدت سرمایه گذاری کرد.

او گفت:آنچه در اینجا می توانم بگویم این است که جمهوری اسلامی ایران همواره از کاهش تنش های منطقه ای حمایت کرده و تلاش داشته است تا امنیت منطقه توسط کشورهای حوزه خلیج فارس تامین شود. در این مسیر پیشنهاد طرح های مفیدی از جمله: تشکیل مجمع گفتگوهای منطقه ای، پیمان عدم تجاوز، پویش صلح هرمز، طرح چهارماده ای وزیر امورخارجه برای حل بحران یمن و ایفای نقش فعال در مذاکرات صلح یمن از سوی ایران ارائه شده است. ما از حسن نیت قطر در نقش آفرینی سازنده در منطقه و همینطور در مناسبات ایران و سایر کشورهای عربی استقبال می کنیم و به رایزنی های نزدیک با دوحه در این خصوص ادامه خواهیم داد.

ربیعی در پاسخ به سوال کیهان مبنی براینکه با توجه به رخداد های اخیر آمریکا به نظر شما عقل و درایت سیاسی فردی مثل ترامپ بیشتر است یا نامزد شکست خورده انتخابات ۸۸ در ایران گفت: این موضع شما ارتباطی با جایگاه سخنگویی دولت ندارد زیرا قرار است من در این جایگاه به تبیین نقطه نظرات دولت در خصوص مهمترین اقدامات، تصمیمات و عملکردها بپردازم.

ربیعی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه گزارشاتی رسیده است که یارانه ۱۲۰ هزار تومانی مصوب مجلس به محرومان داده نمی‌شود و اینکه دولت این یارانه را چگونه پرداخت می‌کند و این یارانه به چند نفر پرداخته شده است؟، اظهار داشت: قبلاً هم در جلسه سخنگویی گفتم و در مورد تلفیق مصوبه مجلس و دولت صحبت کردم. با توجه به محدودیت منابع ناچار به تلفیق این دو طرح شدیم. چون در مصوبه مجلس برای افرادی که در دهک‌های پایین بودند یارانه ۱۲۰ هزار تومانی درنظر گرفته شده بود، ما به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۱۲۰ هزار تومان را پرداخت کردیم که حدود بیش از ۹ میلیون نفر مشمول آن بودند و در سایت آن قابل ملاحظه و مشخص است. حدود ۴۰ میلیون نفر باقی مانده هم مشمول یارانه ۱۰۰ هزار تومانی شدند و آن را دریافت کردند.

وی در پایان افزود: طبیعی است که مابقی افراد این یارانه را نگرفتند. قرار نبود به همه افراد داده شود بلکه قرار بود از دهک‌های پایین با اطلاعاتی که در بانک رفاهی ایرانیان است، انتخاب شوند و بگیرند. خیلی‌ها ممکن است خود را مستحق دریافت بدانند و یک عدد محدودی هستند. شما باید به استان‌های مرزی بروید که افراد بیشتر در استان‌های مرزی بودند. قطعاً پرداخت‌ها انجام شده است. براساس مقدار پول و مقدار جمعیت مشخص شده، پرداخت‌ها کاملاً مشخص است. سامانه وزارت رفاه هم ارتباط دو طرفه و تعاملی با افراد داشته است.

خبرنگار: محبوبه رستمی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: