به گزارش گروه سیاسی برنا، در پی توهین به رییس جمهور در یکی از برنامه های تلویزیون و موج اعتراض های عمومی و   گروهها و شخصیتهای سیاسی را درپی داشت رییس رسانه ملی پس گذشت چهار روز از این اتفاق در متن  کوتاهی از این اتفاق  عذر خواهی کرد.

نکته عجیب اینکه همین عذر خواهی کوتاه هم جز در بخش خبری ۲۱ تلویزیون، در هیچ یک از بخشهای خبری دیگر رادیو تلویزیون و شبکه خبر انعکاس نیافت و در همان یک بخش خبری هم به عنوان بیست و سومین خبر و در ۲۷ ثانیه خوانده شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: