«نیره قوی»، سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با تصمیم اخیر شورای وحدت مبنی بر اینکه شورای وحدت برای انتخابات میان دوره ای کاندیدای زن معرفی می کند، عنوان کرد: در شورای وحدت مطرح شد که یقینا در انتخابات میان دوره ای مجلس فردی مطرح خواهد شد که در حیطه بانوان مطرح است.

او ادامه داد: در مورد اینکه چه کسی است و در مورد مصداق ها، هنوز صحبت نشده و از کسی نامی برده نشده است تا بدانیم، مصداق فرد مورد نظر در شورا چه کسی است. امیدواریم به زودی با توجه به آغاز شدن ثبت نام ها مصداق مشخص شود.

قوی تصریح کرد: به این لحاظ که چه کسانی می توانند انتخاب شورای وحدت باشند یقینا با نگاهی که شورای وحدت دارد، حضور خانم ها در انتخابات میان دوره ای حتمی خواهد بود.

او ادامه داد: یقینا شاخصه هایی مدنظر است ولی اینکه چه کسی اصلح است؛ خانم هایی که در دوره قبلی و فعلی کاندیدا بودند و به هر دلیلی تعدادی نتوانستند به مجلس راه پیدا کنند در اولویت انتخاب خواهند بود چراکه تعدادی نتوانستند مجددا کاندیدا شوند.

سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان در پایان گفت: بر اساس شاخص های مورد نظر شورای وحدت خانم هایی که خود تصمیم به کاندیدا شدن می گیرند و حضور خورد را اعلام می کنند توسط شورای وحدت انتخاب و معرفی خواهند شد.  6

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: