«معین الدین سعیدی» نماینده مردم چابهار و عضو فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم در رابطه با علت تاخیر در شبکه گازرسانی در سواحل مکران گفت: وزارت نفت در حوزه سیستان و بلوچستان کم کاری تاریخی را رقم زده و در جنوب استان در محدوده پهنه سواحل مکران تاکنون حتی یک متر لوله کشی گاز اتفاق نیفتاده است، از انجایی که این پهنه محروم ترین نقطه کشور به لحاظ تمام شاخص های توسعه انسانی به شمار می رود متاسفانه هیچ اقدامی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی توسط وزارت نفت انجام نشده است اکنون در این شرایط وزیر نفت به شهرستان زابل سفر کردند در حالی که بیشترین و عمده مشکلات در حوزه پهنه سواحل مکران بوده و تاکنون وزیر نفت حتی یک بار هم از این محدوده بازدید نکرده اند.

او ادامه داد: با توجه به جایگاه ویژه چابهار و پهنه سواحل مکران طبق تاکید رهبری و در پیرو فرمایشات ایشان در این سواحل طرح های توسعه ای متعددی در حال شکل گیری است که تمام انها مستلزم گاز رسانی است اما با این رویکرد، اجرایی شدن این روند سال های زیادی نیاز به زمان دارد. 

معین الدین سعیدی بیان کرد: آقای زنگنه می بایست طبق وعده و قولی که داده حوزه چابهار را  در اولویت قرار می داد، در هیچ کدام از پنج شهر حوزه انتخابیه حتی یک متر لوله گذاری صورت نگرفته است، گازرسانی از شمال به جنوب استان آغاز شده اما به علت کم کاری در این پروژه هم برای این شهرستان ها هیچ اتفاقی نیفتاده و وعده ها در حد حرف باقی مانده است عدالت ایجاب می کند وزارت نفت پهنه سواحل مکران را جدی تر ببیند. 

سخنگوی کمیسیون کشاورزی در مجلس یازدهم گفت: پایین ترین سرانه آموزشی، بهداشتی و وزرشی را در پهنه سواحل مکران داریم از وزرات نفت درخواست کردیم تا هنرستان پتروشیمی در این منطقه احداث کند زیرا به طرح های توسعه ای استان تسریع می بخشد. وزات نفت تااین لحظه نشان داده توجهی به توسعه  سواحل مکران  ندارد. در جایگاه نماینده  و در راستای وظایف نظارتی خود طرح سوالی را از زنگنه وزیرنفت تهیه کردم اما کاش به اندک مایه های عدالت در فرصت ها در وزات نفت توجه می شد. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: